Overslaan en naar de inhoud gaan

VOOR ondertekend Executive Search Code en is daarmee VOOR diversiteit in de (sub)top

Nieuwsbericht

VOOR heeft onlangs de Executive Search Code ondertekend en committeert zich daarmee aan de 9 commitments die in de Executive Search Code staan beschreven. VOOR noemt zichzelf geen bureau, maar ziet zichzelf als een bemiddelingsformule zonder kantoor of staf. VOOR is namelijk een netwerk van 13 zelfstandige werving en selectieadviseurs. Zij werken op landelijk gebied samen van Groningen tot Zeeland. Wij stellen VOOR graag aan u voor.

VOOR, waar zijn jullie onderscheidend in ten opzicht van andere ‘bureaus’?

“Wij als VOOR combineren ‘zakendoen' en 'goed doen’ door (als enige organisatie in Nederland) 10% van onze volledige omzet te doneren aan maatschappelijke projecten om de wereld een beetje mooier te maken. We werken voor mensen én organisaties die van betekenis willen zijn. We bemiddelen hogere staf- en managementposities van teamleider tot en met bestuur en toezicht. Een groot deel van onze opdrachtgevers zijn dan ook zorgorganisaties (eerstelijns, ziekenhuis,V&V, GGZ etc).” aldus Marieke Sprietsma (een van de oprichters van VOOR).

Waarom is VOOR vóór het ondertekenen van de Executive Search Code?

Marieke Sprietsma:

“Al meerdere jaren bezoeken we bijeenkomsten van Topvrouwen. De komst van onze nieuwste VOORpartner Marielle de Macker die tevens bestuurslid is bij Talent naar de Top heeft ons extra gestimuleerd om de code te ondertekenen.”

Hoe gaat VOOR invulling geven aan de 9 commitments?

“Diversiteit én de 9 commitments zijn voor ons heel vanzelfsprekend en hanteren we al jaren. Wij gaan bovenal voor kwaliteit ongeacht kleur of geslacht van de kandidaat. Het ondertekenen van de Executive Search Code is voor ons niet nodig om de commitments in te vullen, we doen het echt om sámen te werken met Talent naar de Top om meer diversiteit in de (sub)top te realiseren.” aldus Marieke Sprietsma.

Hebben jullie zelf al actie ondernomen, waar zijn jullie trots op?

“Wij zijn er trots op dat we gemiddeld in 2018 en 2019 ruim 70% vrouwen bemiddeld hebben. Verder zijn we er trots op dat we meer dan de helft van onze vacatures en opdrachten invullen met kandidaten die we nog niet kennen. We vullen 100% van onze opdrachten in met de kracht van ons netwerk.” zegt Marieke Sprietsma.

Nu VOOR zelf ook een streefcijfer heeft gesteld en jaarlijks wordt gemonitord, wat vindt VOOR van het quotum?

“Het quotum zijn wij niet voor. Zeker niet om dit alleen voor commissarissen te doen. Daar is de 30% al behaald. Als je dan een quotum wilt doen, doe het dan voor bestuurders. Wij geloven meer in transparantie van de het werving & selectieproces. Maak zichtbaar bij elke vacature op RvB en RvT niveau van toonaangevende (beursgenoteerde) organisaties hoe het W&S proces eruitzag. Welk bureau heeft de vacature bemiddeld en met welk resultaat (man/vrouw, diversiteit etc). Meer informatie over onze visie is te lezen in het opinieartikel wat de Volkskrant in augustus publiceerde.”

Hebben jullie als VOOR nog een tip voor andere bureaus?

“Wij hanteren al vanaf de start van VOOR (7 jaar geleden) een eerste selectieronde per beeldbellen. Op deze manier kunnen we veel meer kandidaten kort spreken om ook tijd en ruimte te maken voor kandidaten die op het eerste gezicht niet lijken aan te sluiten maar waar wij toch nieuwsgierig naar zijn. Kandidaten met een bijzondere passie, kandidaten met een geweldige motivatie, nog onervaren kandidaten voor betreffende rol etc. Wij kijken primair naar persoonlijkheid en de manier waarop iemand van betekenis wil zijn en daarna pas naar kennis en (werk)ervaring. Hierdoor bemiddelen we de meest uiteenlopende kandidaten en verrassen we opdrachtgevers met niet voor de hand liggende keuzes.” - Marieke Sprietsma

‘Equal Pay Day’ en de loonkloof in Nederland

Op 18 september vierden we de eerste ‘Equal Pay day’ in Nederland, een initiatief van de United Nations. Hoe staat Nederland er eigenlijk voor? Niet goed. Ons land staat namelijk op nummer 38 in de Global Gender Gap Index van 2020. Tijd voor actie! We spraken Sophie van Gool, mede-oprichter van Salaristijger én intrinsiek gemotiveerd om de loonkloof in Nederland te dichten. Zij schetste de situatie in Nederland rondom de loonkloof, wat het vrouwenquotum hierin kan betekenen én de impact van de corona crisis.

Sophie, waar kennen wij je van?

“Als sociaal ondernemer met als missie de loonkloof te dichten en meer inclusieve werkomgevingen te creëren. Ik doe dat op twee manieren: met Moonshot ondersteun ik organisaties met onderzoek, consulting en training. Via Salaristijger helpen we werknemers met salarisonderhandelingen en organisaties met het meten en dichten van de loonkloof.”

Eerder werkte Sophie als strategie consultant op de Zuidas, en daar zag ze dat er nog heel veel (kansen)ongelijkheid bestaat op basis van onder andere gender, huidskleur, geaardheid en afkomst. “Ik begon me steeds meer in het thema te verdiepen en besloot dat ik mijn analytische en ondernemende skills in kon zetten om dit probleem aan te kaarten.”

Dé loonkloof, wat is nou eigenlijk het wezenlijke verschil, waar hebben we het precies over?

“Vrouwen in Nederland verdienen in hun loopbaan gemiddeld 300.000 euro  minder dan mannen. Op het huidige tempo duurt het nog 61 jaar voordat de loonkloof wordt gedicht. In het bedrijfsleven is het verschil in bruto uurloon 19 procent, bij de overheid 8 procent. Voor vrouwen met een migratieachtergrond is de loonkloof nog veel groter! Een deel van de verschillen is te verklaren door o.a. functieniveau en sector, maar een belangrijk deel ook niet. En alhoewel het al sinds 1980 (!) verboden is om mensen ongelijk te belonen voor gelijk werk, gebeurt het in de praktijk nog steeds. 

75% van de werkgevers denkt dat er in hun organisatie geen loonkloof voorkomt, maar in werkelijkheid kan slechts 1% aantonen dat dit niet zo is. Ons motto is, meten = weten! Je kunt de loonkloof alleen dichten en je werknemers garanderen dat je ze gelijk beloont als je het onderzoekt. Echter zien we vaak dat het organisaties ontbreekt aan de kennis om dit goed aan te pakken, en zijn zij ook een beetje huiverig om het te onderzoeken. We hebben daarom het programma Loonzicht opgezet. Met een aantal pionier organisaties, die voor willen lopen op dit thema, gaan we samen de loonkloof onderzoeken, kennis delen en een netwerk opbouwen.

Gaat het vrouwenquotum helpen bij het dichten van de loonkloof?

Vorig jaar werd het bindend vrouwenquotum voor raden van commissarissen van beursgenoteerde aangenomen, en de data laat zien dat het werkt! Kijk naar het netwerk van Talent naar de Top, ook hier is het meten=weten. Zelfs voordat het quotum in gang is gezet voldoen 24 van de 25 AEX bedrijven al aan het quotum. Ik pleitte er in het FD daarom voor om het quotum uit te breiden: het ook voor niet-beursgenoteerde bedrijven en overheden te laten gelden, ook voor raden van bestuur, en niet alleen voor vrouwen maar ook voor mensen met een migratieachtergrond. Een quotum kan ook helpen bij het dichten van de loonkloof: meer vrouwen in topposities betekent dat het gemiddelde salaris omhoog gaat. Ook zorgt het quotum ervoor dat het onderwerp prioriteit krijgt en op de agenda staat: de volgende stap is dat organisaties structureel de loonkloof op de werkvloer gaan meten.

Wat voor een impact heeft de corona crisis, wordt de loonkloof nóg groter?

In crisistijd neemt ongelijkheid toe: onderzoekers over de hele wereld trekken aan de bel. De loonkloof dreigt weer groter te worden doordat vrouwen vaker de dupe worden van de corona-ontslagen, oververtegenwoordigd zijn in sectoren waar harde klappen vallen, en doordat de toegenomen zorgtaken (doordat de kinder/dagopvang en scholen dicht zijn) grotendeels op hun schouders terecht komen. Ook bij veel organisaties zie je dat D&I nu even naar de achtergrond verdwijnt. Hoe moeilijk het ook is, is het zo belangrijk om het onderwerp op de agenda te houden, want anders zijn we na deze crisis weer terug bij af!

Heeft jouw organisatie interesse om mee te doen aan het programma Loonzicht? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie!

Deel dit artikel: