Overslaan en naar de inhoud gaan

Charter Talent naar de Top

In het Charter Talent naar de Top vindt u een richtlijn en heldere afspraken die u helpen om doelgericht te werken aan duurzame en effectieve resultaten. Aan de hand van zes criteria worden organisaties jaarlijks op de voortgang getoetst. In het monitoringsrapport ziet u ook de (cijfermatige) ontwikkelingen en vindt u een benchmarkoverzicht. Bovendien bieden wij u ondersteuning, in de vorm van adviesgesprekken, om diversiteit en inclusiviteit in uw organisatie verder te verbeteren. Vanaf de start in 2008 hebben inmiddels meer dan 260 organisaties het Charter ondertekend.

Bekijk alle Charterondertekenaars

9 juli 2021: Presentatie Monitor Talent naar de Top 2020

Meer informatie

De 9 commitments voor divers talent naar de top

Wij verklaren hierbij dat..

  1. … we overtuigd zijn van het belang van m/v diversiteit voor onze organisatie en ervoor zorgen dat er een duidelijke strategie komt om dit te bewerkstelligen en/of te verbeteren.
  2. … we een kwantitatief doel stellen om in drie tot vijf jaar meer vrouwen in de (sub)top te realiseren.
  3. … we binnen zes maanden een managementstrategie opstellen hoe we van plan zijn om deze doelen te behalen – en dat we deze ook communiceren.
  4. … we de gestelde doelen en strategie vastleggen in duidelijke managementafspraken.
  5. … we jaarlijks onze voortgang op een aantal duidelijke key performance indicators rapporteren.
  6. … we actief werken aan de ontwikkeling van specifieke instrumenten voor instroom, doorstroom en behoud van vrouwen binnen de organisatie.
  7. … we onze ervaringen delen met andere ondertekenaars over onze ontwikkelde initiatieven.
  8. … we akkoord gaan met de jaarlijkse bekendmaking van onze kwantitatieve voortgang door de Commissie Monitoring.
  9. … we op onze website en via andere communicatiekanalen laten zien dat we werken aan de verbetering van diversiteit op topniveau en daarbij het Charter Talent naar de Top onder de aandacht brengen.

Ondertekening van het Charter geschiedt altijd door de top van de organisatie (CEO, lid RvB etc.). Beëindiging van deelname aan het Charter dient door de ondertekenaar of diens opvolger plaats te vinden.

“Het Charter helpt bij het aanbrengen van de juiste focus in ons diversiteitsbeleid en het activeren van de juiste dialoog.”

Schiphol Group,  HR Directeur

Commissie Monitoring Talent naar de Top

De Commissie Monitoring Talent naar de Top brengt periodiek de ‘Monitor Talent naar de Top’ uit met daarin o.a. informatie over het aantal vrouwen in de top en subtop. De Commissie bestaat uit Caroline Princen (voorzitter), Thessa Menssen en Joop Schippers. Zij zijn benoemd op persoonlijke titel en functioneren zonder last of ruggespraak.

Marjan Oudeman

Voorzitter

Marjan Oudeman

Thessa Menssen

CFO Koninklijke BAM Groep

Thessa Menssen

Joop Schippers

Hoogleraar Arbeidseconomie Universiteit Utrecht

Joop Schippers

Talent naar de Top Diamant Awards

Bekijk de winnaars