Skip to main content

Wel ruim 30% vrouwen, maar culturele diversiteit in top nog in kinderschoenen

Pilot: slechts een derde van bedrijven waagt zich aan streefcijfer voor culturele diversiteit in de top

Den Haag, 28 juni 2019 – Met 32,3% vrouwen in de raad van bestuur, 35,6% vrouwen in de raad van commissarissen en 38,7% in de raad van toezicht behalen de organisaties die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend voor het eerst op alle vlakken het streefcijfer van 30% uit de Wet bestuur en toezicht. Dat blijkt uit de Monitor Talent naar de Top 2018 met de titel ´Gewoon een kwestie van doen´ die Caroline Princen, voorzitter commissie Monitoring Talent naar de Top, vandaag aanbood aan Alexander de Croo, de Belgische vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking. Het succesvolle Charter voor m/v-diversiteit vormt de basis van een tweede monitor voor culturele diversiteit, de Monitor Cultureel Talent naar de Top. De pilot daarvan wijst uit dat er nauwelijks topbestuurders zijn met een niet-Westerse migratieachtergrond en dat het merendeel van de pilotbedrijven daar ook geen actief beleid voor heeft ingesteld.

Het Chartermodel is een bewezen succes. In lijn met de trend uit voorgaande jaren is in 2018 het aandeel vrouwen in de gehele top (rvb en de twee managementlagen daaronder) alweer gegroeid, van 24,6% eind 2017 naar 25,3% eind 2018.

“Ook dit jaar blijkt weer dat een evenwichtige m/v-diversiteit aan de top mogelijk is door een concreet doel te stellen en een strategie en beleid te ontwikkelen, zoals het Charter afdwingt. Veel meer bedrijven hadden die 30% dus al kunnen halen, via het Charter of op een andere manier. Aan de achterblijvers zeg ik opnieuw: kom in actie! Het is gewoon een kwestie van doen.”

Caroline Princen,  Voorzitter Commissie Monitoring Talent naar de Top:

In 2018 nam bij 51% van de Charterorganisaties het aandeel vrouwen in de top toe, bij 37% daalde het en bij 13% bleef het gelijk. Het aandeel vrouwen in de subtop steeg met 0,9 procentpunt tot 31,5%. Mannen en vrouwen zijn nu bijna evenredig verdeeld in het totale personeelsbestand van Charterorganisaties (52,6% vs. 47,4%). Opvallend is de minder grote groei van het aandeel vrouwen in de subtop van de ondertekenaars die al 11 jaar worden gemonitord, sinds de start van het Charter. Het aandeel vrouwen in hun subtop steeg in 2018 met 4,7 procentpunt naar 27,9% en daarmee minder hard dan andere jaren.

Pilot Monitor Cultureel Talent naar de Top

De nieuwe Monitor voor culturele diversiteit is dit jaar gestart met een pilot van 16 organisaties uit verschillende sectoren. In 2018 hadden deze organisaties maximaal 5% werknemers met een niet-Westerse migratieachtergrond in hun top en maximaal 12% in de subtop. Slechts 5 van de 16 hebben een streefcijfer ingesteld, variërend van 6% tot 20%. De pilotorganisaties ervaren culturele diversiteit als complexer dan m/v-diversiteit. Ze vinden het met name lastig om gegevens te verzamelen over de groep medewerkers met een niet-Westerse migratieachtergrond, onder andere door de privacywetgeving. De bedrijven zijn op zoek naar concrete informatie en ondersteuning bij het maken van beleid en bij specifieke vragen en problemen. En naar goede voorbeelden om van te leren.
De Monitor Cultureel Talent naar de Top is ingesteld op verzoek van Charterondertekenaars, voor wie culturele diversiteitsbeleid in toenemende mate een strategisch aandachtspunt is geworden.

Executive searchbureaus

Voor het tweede jaar op rij zijn ook de executive searchbureaus gevolgd die de Executive Search Code hebben ondertekend. Deze aparte monitor laat zien hoe searchbureaus zich inzetten voor de benoeming van vrouwen in topfuncties en welke resultaten zij boeken. De Talent naar de Top Executive Search Bureau Award is uitgereikt aan Partners at Work.

Aansprekende voorbeelden

Vijf charterorganisaties ontvangen een Talent naar de Top Diamant Award, omdat zij bijzonder goede prestaties op het gebied van m/v-diversiteit laten zien. Dit zijn PostNL, Ons Middelbaar Onderwijs, Universitair Medisch Centrum Utrecht, KPN en Shell (Runner Up).

Aanbevelingen van de commissie

Op basis van de Monitor Talent naar de Top 2018 doet de commissie aanbevelingen aan bedrijven, de politiek en het Charter Talent naar de Top. Onder andere:

  • Investeer ook in de subtop, zodat het reservoir aan topvrouwen om uit te selecteren voldoende groot is. Talentmanagement en het bieden van kansen voor carrièremogelijkheden aan vrouwen is daarbij zeer belangrijk;
  • Omdat de Monitor aantoont dat de methode van het Charter effectief is, verdient het aanbeveling om het Chartermodel te promoten en het gebruik ervan met wettelijke middelen te stimuleren.
  • Onderzoek welke beproefde methodes om m/v-diversiteit in de top te realiseren ook bijdragen aan meer culturele diversiteit in de top.