Overslaan en naar de inhoud gaan

Training Diversiteit en Inclusie als HR Strategie

Het organisatorische speel- en krachtenveld van Diversiteit & Inclusie is breed. Te vaak zien wij in organisaties dat het thema belegd wordt bij HR zonder commitment van de top. Dan is er geen sprake van balans in de “gouden driehoek” van D&I (zie figuur hieronder).

HR en D&I managers spelen een belangrijke rol als adviseurs/change agents op dit gebied. Het is van belang dat zij gevraagd, maar zeker ook ongevraagd advies kunnen en durven geven over dit soms weerbarstige thema. Dit vraagt om specifieke adviesvaardigheden.

 

Vragen die tijdens deze training aan bod komen zijn:

 • Hoe kan het D&I thema strategisch worden opgepakt?
 • Wat is de rol van het management en wat is de rol van HR partners hierbij?
 • Op welke formele en informele momenten kan ik de ‘business’ adviseren over D&I vraagstukken?
 • Wat zijn effectieve manieren om dit aan te pakken?
 • Hoe ga ik om met de moeilijke gesprekken over dit thema?

Resultaten

 • Inzicht in wat de rol en invloed is van HR partners bij D&I beleid
 • Zicht op praktische interventies die het verschil kunnen maken
 • D&I adviesvaardigheden uitbreiden, bijvoorbeeld het voeren van lastige gesprekken en omgaan met weerstand
 • Het verhogen van het bewustzijn van de eigen en collectieve onbewuste vooroordelen en de impact op minderheidsgroepen
 • Inzicht in groepsprocessen en group think
 • Verbreding van het inclusieve gedragsrepertoire