Overslaan en naar de inhoud gaan

“Inclusion starts with I"

Organisaties houden zich steeds meer bezig met diversiteit maar nog steeds al te vaak zonder zich echt af te vragen ‘waarom’ (de zogeheten business case) of ‘hoe’ (de rol van inclusie). Diversiteit is een bewezen succesfactor in organisaties, mits dit gepaard gaat met inclusie. En inclusie begint bij jezelf (Inclusion starts with I). Daarnaast is inzicht in de eigen aannames en (voor)oordelen (unconscious bias of ‘mind bugs’) essentieel.

“Inclusion starts with I” is een awareness training rondom unconscious bias, de ‘waarom’ van diversiteit en de rol van inclusie hierin.

Deze training biedt inzicht in de rol van inclusie bij het creëren van een (meer) diverse organisatie en welke rol jijzelf kan nemen in het creëren van een meer inclusieve omgeving. Hoe beïnvloedt jouw referentiekader of vooroordelen jou in dit? De training kijkt ook naar de businesscase voor diversiteit. Niet alleen vanuit een economisch, maar ook vanuit een 'eerlijk' en 'logisch' standpunt. Cruciaal hierin is het creëren van een inclusieve omgeving waarin mensen aangemoedigd worden zichzelf te zijn, en worden gewaardeerd voor hun unieke bijdragen. 

Leerdoelen:

  • Welke “vormen” van diversiteit zijn er, zowel zichtbaar als onzichtbaar, en hoe kan diversiteit een organisatie versterken
  • Wat is de “business case” voor meer diversiteit vanuit meerdere perspectieven (niet alleen financieel)
  • Wat is inclusie en hoe speelt dit een rol bij het creëren van een diverse organisatie
  • Wat zijn (jouw eigen) vooroordelen (‘unconscious’ bias) en hoe kunnen deze belemmerend werken
  • Waarom is er sprake van groepsdenken en hoe kan dit doorbroken worden
  • Wat zijn de ‘ongeschreven regels’ binnen in organisatie en hoe leiden deze tot in- of uitsluiting