Overslaan en naar de inhoud gaan

Training Inclusive Assessment and Selection

Momenten van beoordeling en selectie zijn cruciaal als het gaat om diversiteit en inclusie. Hier worden de besluiten genomen over loopbanen, wie er doorstroomt of wie wordt aangesteld.

Voor leden van selectiepanels is het belangrijk om te weten hoe onze mindbugs onbewust onze besluiten over kandidaten beïnvloeden en wat de consequenties zijn als we hier niets aan doen. Vervolgens is het belangrijk mindbugs te kunnen (h)erkennen bij jezelf en de anderen, te weten wat de gevaarlijke momenten zijn en vooral welke interventies mogelijk zijn.

“The proof of the pudding is in the eating”

Behalve het weten is het belangrijk om deze kennis te kunnen en durven toepassen. Als individu en als groep. Welke interventies zijn mogelijk? Hoe intervenieer ik in een proces of een procedure? Waar heb ik rekening mee te houden qua organisatiedynamiek? Wat durf en kan ik? Wat kunnen we in een selectie of beoordeling zodanig organiseren dat bias zo min mogelijk kans krijgt? Hoe zorgen we voor een inclusieve manier van werken? Deze en andere vragen komen aan bod in deze training.

Het programma

Er worden verschillende selectiesituaties gesimuleerd. De deelnemers zullen afwisselend lid zijn van een selectiecommissie en observator.  Zij ervaren wat inclusie is en hoe je dit tijdens een werving en selectie tot stand kan brengen. Als observator worden de momenten van interventie herkend. Er wordt op basis van de ervaringen met een elkaar een diversity proof procedure ontworpen.

Resultaten:

  • Inzicht in wat inclusie is en herkennen van valkuilen, met name waar die diversiteit en inclusie in de weg kunnen staan
  • Het verhogen van het bewustzijn van de eigen en collectieve onbewuste vooroordelen, niet alleen ten aanzien van gender, maar in een bredere context, en de impact ervan op kandidaten
  • Inzicht in groepsprocessen en group think
  • Het (h)erkennen van de belangrijke momenten van interventie tijdens selectie, beoordeling, de verdeling van projecten, het geven van feedback
  • Uitbreiding interventiemogelijkheden
  • Verbreding van het inclusieve gedragsrepertoire
  • Toegenomen bewustzijn van de verschillen in (masculiene/feminiene en culturele) stijlen en hoe deze te herkennen en zelf toe te passen
  • Inzicht in hoe invulling te geven aan je eigen rol als PAC/DAC lid
  • Toegenomen inzicht in culturele en gender waarden vertaald naar uitwerking in werkstijlen