Skip to main content

PostNL - Talent naar de Top Diamant winnaar 2019

Award

PostNL

  • sector: bouw, industrie, transport en energie
  • 36.605 medewerkers
  • 43% vrouwen in de top
  • streefcijfer: 30% vrouwen in de top in 2019

Wat leidt bij PostNL tot meer vrouwen in de top?

PostNL streeft naar een “all inclusive” organisatie waarbij verschillen worden omarmd en elke medewerker de “eigen eigenheid” kan en mag meenemen. Om dat te bereiken kijkt PostNL over de grenzen van m/v-diversiteit
heen en ziet het thema vanuit verschillende perspectieven. Er is bijvoorbeeld aandacht voor de in- en doorstroom van vrouwen met een niet westerse migrantenachtergrond, maar er is ook aandacht voor de leeftijdsdimensie:
“We kijken hoe het vrouwelijk talent op verschillende niveaus steviger gepositioneerd via het WIN-netwerk.” PostNL heeft specifiek aandacht voor de behoeften van de groep die vlak onder de subtop zit. Deze groep wordt versterkt door het aanbieden van hun nieuwe ‘WIN-ontwikkelingsprogramma’. Leden uit de hoogste bestuurslaag zijn mentoren voor vrouwelijk talent in het subtop niveau. Hiermee wordt tevens het eigen interne netwerk versterkt. Diversiteit uitdragen en verankeren binnen de organisatie, vraagt volgens charterondertekenaar PostNL om continu ontwikkelen en verbeteren. Onderzoek is daarbij een belangrijke pijler want één van de uitgangspunten bij PostNL is “fact-based” besluitvorming. PostNL wil graag deze kennis weer delen met andere organisaties.

PostNL - Talent naar de Top Diamant winnaar 2019

Deel dit artikel: