Skip to main content

Charterondertekenaars realiseren de 30%!

Nieuwsbericht

We interviewden Caroline Princen, Voorzitter Commissie Monitoring Talent naar de Top, over de resultaten van de Monitor Talent naar de Top 2018. 

Charterondertekenaars Talent naar de Top realiseren dit jaar voor het eerst bóven de 30% vrouwen in de top. Dit geldt voor zowel de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur als Raad van Toezicht.

“Laat het een inspiratie zijn voor de rest van Nederland. Maar ook hou op met excuses, de Charterondertekenaars laten zien dat het kan! Dus de rest van Nederland: Ga het doen!”

“Het is gewoon een kwestie van doen!”

Caroline Princen,  Voorzitter Commissie Monitoring Talent naar de Top

Deel dit artikel: