Skip to main content

Vanderkruijs - Executive Search Award winnaar 2020

Award

Vanderkruijs, partner in executive search

Vanderkruijs is al jaren een toonaangevend bureau voor executive search en leiderschapsontwikkeling voor instellingen en organisaties in het publiek-private veld. Onze methodiek, kennis en creativiteit hebben bewezen duurzaam onderscheidend te zijn. Door onderzoek, innovatie en de dialoog met
haar opdrachtgevers en kandidaten is de dienstverlening van Vanderkruijs permanent in ontwikkeling. Met behulp van advanced data analytics en deep learning methodieken is de effectiviteit en daarmee de kwaliteit van ons werk sterk verbeterd en verkrijgen we een beter inzicht in het toekomstig functioneren van kandidaten. Door te participeren in wetenschap en start-up-technologie willen wij ook op dit terrein wegbereider zijn in de veranderende wereld rond executive search.

Vanderkruijs

  • Sector: executive search
  • Team van 7 consultants
  • Streefcijfer longlist: 55% vrouwen

Diversiteit

Vanderkruijs beperkt zicht niet tot een focus op de numerieke verhouding van man/vrouw op eindverantwoordelijk niveau. Het thema is breder en dieper. Breder, omdat we ook actief sturen op zichtbare culturele en leeftijdsdiversiteit maar ook op de meer onzichtbare diversiteitsaspecten in een team. Dieper, omdat we ons via een speciaal ontworpen methodiek ook richten op het productief maken van diversiteit in leadership teams. Deze
aanpak passen we met veel succes toe als onderdeel van een onboardingsprogramma na afronding van het selectieproces.

Wat levert het op?

Vanderkruijs wordt door (potentiële) opdrachtgevers gezien als een bureau met bewezen track record op het gebied van diversiteit op bestuursniveau, nieuwe klanten bevragen ons expliciet op dat thema. En reeds bekende opdrachtgevers gunnen ons meer dan eens nieuwe opdrachten, waarbij een diverse teamsamenstelling prioriteit heeft. Onze partner Ila Kasem is een veelgevraagd spreker op het thema van (productief maken van) diversiteit
tijdens bijeenkomsten, zoals voor het project van de Sociaal Economische Raad “Culturele Diversiteit in de Top” en bij trainingssessies voor de top van het Rijk en de Algemene Bestuursdienst. Eric Robles (voormalig VP ING) brengt als geassocieerd partner aanvullende kennis en ervaring binnen op het thema vanuit het bedrijfsleven. Wij vinden het heel belangrijk dat (aanstormend) divers bestuurstalent in Vanderkruijs een waardige partner en klankbord ziet voor hun loopbaan.

Waarom werkt de Executive Search Code?

De Executive Search Code erkent de belangrijke rol die (executive) search bureaus vervullen bij het realiseren van meer diversiteit in topposities. Diversiteit is een strategische factor voor een goede besluitvorming en de performance van bedrijven, instellingen en overheden. In 2010 waren wij het eerste executive search bureau dat ook de voorloper van deze code - het Charter “Talent naar de Top” - ondertekende. Het was vanzelfsprekend dat wij ons committeerden aan de Executive Search Code, als aanvullend instrument om onze opdrachtgevers te overtuigen dat het productief maken van diversiteit meer vergt dan een getalsmatige toewijding aan het onderwerp.

Vanderkruijs - Talent naar de Top Executive Search Award winnaar 2020

Contact

Vanderkruijs, partner in executive search
De Boelelaan 28
1083 HJ Amsterdam
www.vanderkruijs.com
vdk@vanderkruijs.com

Deel dit artikel: