Skip to main content

Thunderminds ondertekent de Executive Search Code

Nieuwsbericht

Over Thunderminds

ThunderMinds, De Directeurenwinkel en Omgekeerdsolliciteren.nl zijn gevestigd in Soest. Zij zijn een klein bureau met maar 2 vaste medewerkers en werken binnen een krachtig ecosysteem samen met complementaire denkers en grote partijen. Daarbij gaan innovatie en executive search hand in hand. Vanuit hun propositie zijn zij op ongeveer ieder punt onderscheidend, aldus kandidaten en opdrachtgevers.

Waarin zijn jullie onderscheidend?

ThunderMinds is een ambitieus clubhuis van dwarsdenkers met een unieke combinatie van innovatie & executive search. Wij helpen ondernemingen op het kruispunt van managerial en menskapitaal uitdagingen op weg naar duurzame groei en rendement, op basis van een onderscheidende waardepropositie. Vanuit passie, creativiteit en pragmatisme combineren wij een sterke visie, innovatief-conceptueel denken en een authentieke, mensgerichte aanpak. Van idee tot implementatie. Wij zoeken – en vinden – op onconventionele wijze kandidaten voor posities in het senior management, Raden van Bestuur of toezichthoudende organen zoals RvC’s en RvA’s. 

Wij begeleiden een forse groep C-level functionarissen met hun zoektocht naar een echt passende rol. Daarbij meten wij ook de functionele geschiktheid versus de karakterologische ongeschiktheid. Ongeacht loondienst of ondernemerschap. Daar besteden wij een ongelimiteerde hoeveelheid tijd aan. Zo leren wij kandidaten meer dan goed kennen. Die groep is ook de ‘voorraad’ van onze Directeurenwinkel propositie, waarbij de opdrachtgever zelf mag bepalen wat men voor de verbinding met de kandidaat zou willen bepalen. Bij ons staat de mens weer op één en het verdienmodel op twee. Vanuit ons verdienmodel zijn wij ook in staat de opdrachtgever beter uit te dagen op het thema inclusiviteit. Wij hoeven ons immers minder zorgen te maken over het ‘borgen’ van onze fee.

Aanvullend zetten wij ons altruïstisch in voor het weer aan werk helpen van C-level kandidaten die genezen zijn van Kanker en vooral heel open willen zijn over het feit dat ze Kanker hebben gehad. De survivor heeft het heel zwaar in Nederland. Wij plaatsen ex Kankerpatiënten geregeld buiten de maatschappij en dat willen en kunnen wij niet accepteren.

Wat is de aanleiding geweest om de Executive Search Code te ondertekenen, waarom juist nu?

Wij merken de frustratie bij een flink aantal topkandidaten. En dan moet je er proactief iets aan willen doen. Vrouwen worden immers substantieel strenger beoordeeld dan mannen. Ze worden ook minder snel als competent gezien. Je moet door focus en positiviteit proberen patronen doorbreken om ook vrouwen aan de top te krijgen. Nederland loopt achter in genderdiversiteit. Meer diversiteit is goed voor het verbeteren van bedrijfsresultaten. Wij zijn als land enorm conservatief.

Hoe gaan jullie invulling geven aan de commitments?

Wij bewaken heel bewust de balans tussen mannen en vrouwen binnen onze Directeurenwinkel propositie. Wij maken bewust het onderwerp op continue basis bespreekbaar tijdens pitches, offerterondes en shortlistvoorstellen.

Hebben jullie zelf al actie ondernomen, waar zijn jullie trots op?

Wij merken dat vrouwen geregeld veel te bescheiden en ‘onzeker’ zijn over zichzelf. Door proactief te werken aan de kracht van hun ‘merk’, hun positionering en het vinden van een passende omgeving waarbij ze karakterologisch ook beter passen, ontstaan geweldig duurzame verbindingen. Wij zijn er trots op dat wij geregeld na een geslaagde match terugkrijgen dat vrouwen de samenwerking met ons en onze netwerkpartners als een warm bad hebben ervaren. Gezondheid, je relatie/ gezin, je huis en je baan zijn immers 4 belangrijke pijlers voor levensgeluk. Wij merken dat wij daar veel waarde mogen toevoegen. Het komt geregeld voor dat 3 van de 4 pijlers niet ‘kloppen’, omdat kandidaten wel over zichzelf nadenken, maar voordenken een stuk lastiger is.

Wat betekent diversiteit voor jullie als bureau?

Wij geloven in de kracht van diversiteit aan de top. Het is immers bewezen is dat organisaties met een divers team aan de top succesvoller, stabieler en meer oplossingsgericht opereren. Als wij ons steentje kunnen bijdragen aan diversiteit in combinatie met onze onderscheidende propositie realiseren wij vooral blijere kandidaten en opdrachtgevers.

“Wij geloven in de kracht van diversiteit aan de top.”

Jasper Steffens,  Matchmaker & owner

Nu jullie zelf ook een streefcijfer hebben gesteld, wat vinden jullie eigenlijk van het quotum?

Héél simpel; een quotum werkt nou eenmaal. Als je streeft naar een bepaalde balans is dat een doel. En als doelen realistisch haalbaar door een bepaalde focus aan te brengen, werken doelen bijna altijd.

Hoe ziet aankomend jaar er voor jullie uit met betrekking tot acties rondom diversiteit & inclusie?

Reken maar op actie in de taxi in 2022. Wij hebben wat aardige ideeën die we met onze partners aan het concretiseren zijn. Zoals Hockeycoach Marc Lammers ooit riep: “Zorg dat je minstens tweemaal per jaar een goed idee hebt wat anderen gaan kopiëren, dan blijf je gedachteleider”. Dat is streven wij ook na.

Hebben jullie nog een tip voor andere bureau’s?

Geef inclusie een plek die het waardig is. Als integraal onderdeel van de betekeniseconomie. Een belangrijk verschil is dat bij ons niet onze fee als perverse prikkel de basis is voor de verbinding, maar de menskant. Daarmee is echt een vrijer gesprek over inclusie mogelijk.

Deel dit artikel: