Skip to main content

Luchtverkeersleiding Nederland - Talent naar de Top Diamant Award winnaar 2021

Nieuwsbericht

Luchtverkeersleiding Nederland

  • Sector: Bouw, industrie, transport en energie
  • Totaal 1132 mensen
  • 36,4% vrouwen in de top
  • Streefcijfer: 35% vrouwen in de top in 2022

Wat leidt bij Luchtverkeersleiding tot meer vrouwen in de top?

In 2016 hebben we het charter Talent naar de Top herondertekend. We hadden op dat moment geen enkele vrouw in het topmanagement. Een eerste stap om hier verandering in te brengen was het aanstellen van Marlou Banning als CFO in datzelfde jaar, zo realiseerden we een evenwichtig bestuur.
In 2019 hebben we onze visie op diversiteit en inclusiviteit herschreven, hebben we doelen gesteld om het percentage vrouwen in het topmanagement te verhogen en maken we jaarlijks een plan van aanpak. We zijn gestart met de focus op een betere m/v-verhouding en meer vrouwen aan de top binnen LVNL. Onderhand kijken we ook naar het bredere begrip van diversiteit en zetten we bijvoorbeeld stappen in ons werving en selectietraject.

Wat voor ons heeft gewerkt is daadwerkelijk aandacht geven aan het onderwerp en bewustzijn creëren. Dit doen we middels commitment van het bestuur, ons bestuurmanagementteam, het stellen van doelen en organiseren van activiteiten.

Dit jaar doen we als LVNL voor de derde keer mee aan het crossmentoringprogramma. In 2019 zijn we gestart met alleen vrouwelijke mentees en mentoren, maar tegenwoordig zetten we ook mannelijke collega’s in als mentor. Het is voor ons een succesvol programma, zo zijn er in de tussentijd twee mentees doorgestroomd naar een topmanagement-functie.

Luchtverkeersleiding Nederland - Talent naar de Top Diamant Award winnaar 2021

Deel dit artikel: