Skip to main content

Nationaal Register ondertekent Executive Search Code

Nieuwsbericht

Over Nationaal Register

Nationaal Register is uniek in zijn soort. Ten eerste omdat het bureau als enige in Nederland vier verschillende services heeft ondergebracht onder één en hetzelfde dak, namelijk (1) non-executive search, (2) opleidingen voor aankomende en ervaren commissarissen, (3) zelfevaluaties & governance-advies en (4) het kenniscentrum van de Stichting Nationaal Register.  

Ten tweede omdat onze adviseurs zelf commissaris, toezichthouder en/of bestuurder zijn (geweest). De organisatie van Nationaal Register bestaat uit 16 personen (directie, staf en vaste adviseurs). Daarnaast heeft Nationaal Register een vaste kring van circa 50 docenten, sprekers en adviseurs om zich heen. 

Wat is de aanleiding geweest om de Executive Search Code te ondertekenen, waarom juist nu?

Als oprichter van Topvrouwen.nl hebben we al jarenlang een commitment voor diversiteit in boards. We vinden het belangrijk als leidend non executive searchbureau een signaal naar onze klanten af te geven op dit punt. Om die reden hebben we diversiteit in de boardroom ook gekozen als een van onze speerpunten voor de komende periode. Daarmee kijken we overigens verder dan diversiteit in de zin van man/vrouw en streven we naar diversiteit in brede zin. De ondertekening van de code is dan ook niets meer dan een bevestiging van onze manier van werken.

Hoe gaan jullie invulling geven aan de commitments?

We realiseren al jarenlang 50% vrouwelijke benoemingen.

Hebben jullie zelf al actie ondernomen, waar zijn jullie trots op?

We zijn er trots op dat wij aan de wieg hebben gestaan van Topvrouwen.nl in opdracht van VNO-NCW en OCW. Waar we nog meer trots op zijn is dat wij het begrip diversiteit veel breder hebben geïnterpreteerd. Het gaat bij ons namelijk ook om diversiteit in achtergrond, leeftijd, kennis en ervaring, netwerk en persoonlijkheidsstijl.

Wat betekent diversiteit voor jullie als bureau?

Dat wij voor onze opdrachtgever de betrouwe samenwerkingspartner zijn die graag een zo breed mogelijk palet aan kandidaten presenteert. Dat wij voor onze eigen organisatie zorgen dat wij diezelfde diversiteit nastreven waar we trots op zijn – dus diversiteit in achtergrond, leeftijd, kennis en ervaring, netwerk en persoonlijkheidsstijl.

Nu jullie zelf ook een streefcijfer hebben gesteld, wat vinden jullie eigenlijk van het quotum?

We vinden het quotum een paardenmiddel; de samenleving moet dit zelf willen oplossen. Tegelijkertijd is het goed dat het quotum er is, want uit de governance praktijk blijkt - zie de corporate governance code - dat een wettelijk kader commissarissen ook houvast geeft. Men wil toch compliant zijn. Overigens is het een gemiste kans dat het huidige wetsvoorstel zich alleen richt op het bedrijfsleven. Ook de publieke en semipublieke sector zou diversiteit in al zijn vormen moeten willen nastreven.

Hoe ziet aankomend jaar er voor jullie uit met betrekking tot acties rondom diversiteit & inclusie?

We gaan ons nog verder inzetten voor het thema. Een van onze meer recente successen is ons in-company programma “Diversiteit & Inclusiviteit” voor ondernemingsraden. Daarnaast organiseren we samen met relevante partners round tables rondom diversiteit en inclusie, is dit een prominent thema in onze herziene Toolkit Commissariaat en zijn we bezig met het opzetten van concrete activiteiten om diversiteit in de boardroom te bevorderen.

Hebben jullie nog een tip voor andere bureaus?

Dat diversiteit & inclusiviteit impliciet onderdeel wordt van je propositie.

Deel dit artikel: