Overslaan en naar de inhoud gaan

Cross Mentoring: versterking van ambitie en skills

In het Cross Mentoring programma gaat het om management potentials (al dan niet op een kruispunt in hun carrière) die als mentees deelnemen en gedurende een jaar een mentor (senior manager) hebben uit een andere organisatie.

Binnen dit programma, dat met name is gericht op middenmanagement niveau, zijn drie sub-programma’s inmiddels samengevoegd.

 1. Cross Mentoring voor vrouwelijke talenten, die als mentees gekoppeld worden aan mannelijke of vrouwelijke senior managers (mentoren); dit vormt de grootste groep van de ruim 150 mentees;
 2. Cross Cultural Mentoring: zowel mannelijke als vrouwelijke talenten met een niet-westerse, biculturele achtergrond krijgen een senior manager m/v als mentor.
 3. Mixed Mentoring: mannelijke mentees voeren mentoringgesprekken met vrouwelijke senior managers (mentoren, rolmodellen voor leiderschap)

De deelnemers worden op basis van hun profiel en ontwikkelvragen door Talent naar de Top gekoppeld aan een mentor. Na een plenaire kick off bijeenkomst in januari hebben zij gedurende de programmaperiode van een jaar vier à zes mentoringgesprekken. Daarvoor ontvangen zij richtlijnen en tips en kunnen zij deelnemen aan een voorbereidende workshop. Daarnaast zijn er enkele groepsbijeenkomsten, zoals inspiratieworkshops en intervisie- en netwerkbijeenkomsten voor mentees. Ook is er voor hen een onderdeel dat gericht is op sponsoring in de eigen organisatie. Het programma wordt gezamenlijk afgesloten met een mentoring event, met zowel een terugblik als inspiratie voor de toekomst en de uitreiking van de Meest Memorabele Mentor prijs.

Het Cross Mentoring programma wordt gewaardeerd met een 8,3 door mentees en de mentoren geven het programma een 8,4.

Wat levert deelname aan Cross Mentoring op?

 • Meer zicht op eigen ambitie, sterktes en kansen.
 • Loopbaanplan, loopbaanstappen 
 • Leiderschapsvaardigheden
 • Sparren over thema’s als profilering, werk/privé balans, macht en invloed
 • Sponsoring in de eigen organisatie
 • Bewustwording van diversiteit en inclusief leiderschap
 • Uitbreiding netwerk
 • Nieuwe invalshoeken en werkwijzen
 • Boeiende en plezierige gesprekken

“Wij hadden echt een klik: chapeau voor de organisatie die ons aan elkaar heeft gekoppeld. [...] Al met al kan ik zeggen: zonder deze mentor had ik op dit moment niet gestaan waar ik nu sta.”

Mentee,  Cross Mentoring Programma