Overslaan en naar de inhoud gaan

Best practice ProRail & VodafoneZiggo: interventies om D&I actueel te houden in tijden van Covid-19

Nieuwsbericht

Diversiteit & Inclusiviteit (D&I), hoe hou je dit een actueel en strategisch thema? In de huidige periode is deze vraag actueler dan ooit. In tijden van crisis zijn bedrijven vooral gefocust op overleven. Wat betekent de coronacrisis voor de aandacht en prioriteit voor D&I?

We organiseerden op 11 juni 2020 samen met Margo van Berkel (Talent naar de Top), Marieke Zuidema (VodafoneZiggo) en Raymond van Hattem (ProRail) een webinar. Met het webinar wilden we D&I professionals inspireren en stimuleren door het bespreken en delen van best practices over dit thema. In dit artikel leest u de tips van ProRail en VodafoneZiggo hoe D&I actueel te houden, júist in deze tijd.

Download publicatie 'Sleutelmomenten'

Klik hier
“Bij ons staat ook in deze tijd D&I op de agenda, hetzelfde als daarvoor en met nóg wat meer aandacht.”

Raymond van Hattem,  Directeur HRM, ProRail

ProRail heeft net als VodafoneZiggo sinds anderhalf jaar een nieuw D&I beleid opgesteld. Vooral ‘het samen doen en de prestaties’, staan centraal bij ProRail. VodafoneZiggo is na de fusie gestart met het gezamenlijk opnieuw definiëren van D&I: Diversiteit: ‘een unieke samenwerking van een heleboel mensen’. “Maar ook inclusie en vooral ook ‘belonging’, dat veel verder gaat, dat je je thuis kunt voelen, jezelf mogen zijn, dat is écht het uitgangspunt”, volgens Marieke.

ProRail heeft een vijftal speerpunten geformuleerd in het kader van diversiteit en inclusie:

 1. Gender: Het versnellen naar genderbalans in het management.
 2. Werkplekken zijn toegankelijk voor iedereen. Niet alleen fysiek in onze panden, maar juist ook online in deze tijd van veel thuiswerken, dit vergt extra aandacht in deze specifieke periode.
 3. Inclusief werven en selecteren, ook in deze periode vindt ProRail dit een prioriteit. Middels unconsious bias trainingen is ProRail hier heel bewust mee bezig. In de directie, maar ook in het recruitment team, zijn ze zich hier heel bewust van. Raymond: “We hebben zojuist een nieuw ontwikkelingsbedrijf ingericht. We zochten naar kandidaten voor 36 managementrollen, 9 teams. Daar hebben wij heel bewust ons management vooraf getraind om hen bewust te laten worden van hun unconsious bias. Om zo vervolgens een diverse uitkomst te krijgen in de samenstelling van de teams. Dit is bijzonder goed gelukt. Van de 36 functies, is 36% vrouw en 9% is ingevuld door jonge talenten. Vooraf trainen is dan een heel belangrijk element.”
 4. Oog voor vakmanschap in alle zes generaties juist in deze bijzondere tijd en de plotse omslag naar online thuiswerken, werd de onderlinge hulp tussen generaties bij ingebruikname van MS Teams
 5. Jezelf zijn werkt! Juist in deze tijd moet er ruimte zijn jezelf te kunnen zijn. Binnen ProRail hebben we veelvuldig opgeroepen uit te spreken wat deze periode met je doet en voor elkaar, zonder oordeel, klaar te staan.

Naast de 5 bovengenoemde speerpunten zijn het juist onderstaande interventies die volgens ProRail in deze Covid-19 tijden werken:

 • Cijfers houden de ogen geopend
 • Rolmodellen in the picture
 • Werken met de impact van eigen unconsious bias
 • D&I ambities op de agenda van selectieteams: elke vacature is een kans
 • Persoonlijke aandacht en inspanningen op doorstroom vanuit management development team
 • Patronen doorbreken

Door deze interventies zijn al mooie resultaten behaald. Zo ziet ProRail een zichtbare toename van het aantal ‘diverse’ kandidaten. Raymond: “De drijvende kracht moet vanuit de ExCo komen, maar tegelijkertijd met de mensen –zoals van HR- die er in de dagelijkse acties mee bezig zijn, het is een mooi samenspel. En dat geeft een enorme waarde.

Data & betrokkenheid vanuit de top cruciaal

Net als ProRail heeft VodafoneZiggo de focus op data en het meten. Marieke: “Meten is weten, daar zijn we heel serieus mee aan de slag gegaan.” VodafoneZiggo wil exact weten hoe elk onderdeel van de business er voor staat. VodafoneZiggo meet alles op álle niveaus en dát werpt zijn vruchten af. Marieke: “want dan zie je pas waar de gaten zitten en waar de acties genomen moeten worden. Zet targets! Targets is gewoon heel belangrijk, het is een manier om te weten, maar zeker ook om te drijven.”

Marieke: “Wat wij zien in alle data en in alle discussies, dat CEO en top management betrokkenheid cruciaal is. Als we dát niet hebben, zien we dat de aandacht én verslapt én de keuzes de andere kant op kunnen gaan.”

VodafoneZiggo heeft een strakke agenda, ook in tijden van Covid-19, op alle D&I thema’s om zo continue het onderwerp op de agenda te hebben. Marieke: “Als je niet blijft benoemen, blijft trainen, events blijft organiseren, blijf doen, dan verdwijnt de urgentie.”

Bekijk hieronder het krachtige statement van Jeroen Hoencamp, CEO VodafoneZiggo.

“Data, seniormanagement betrokkenheid, een goede strategie én goede kpi’s zijn voor mij wel de drijvers van het gender thema.”

Marieke Zuidema,  Director People Development & Leadership, VodafoneZiggo

Deel dit artikel: