Overslaan en naar de inhoud gaan

Diamant 2016 - Gemeente Enschede

Award

Gemeente Enschede

  • sector overheid en non profit
  • 1520 medewerkers
  • 40,5% vrouwen in de top
  • 13,7 procentpunten groei in 2015
  • streefcijfer: 30% vrouwen in de top in 2016

"Diversiteit is voor de gemeente Enschede een voorwaarde om blijvend kwalitatief goede dienstverlening te kunnen bieden. Daarmee blijft diversiteit in de ontwikkeling naar een flexibele en toekomstbestendige organisatie een belangrijk thema." 

“De gemeente Enschede wil een flexibele organisatie zijn met medewerkers die alert reageren op de maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven die zich voordoen. Een organisatie die samen met partners, burgers en ondernemers aan de doelen werkt die men voor de stad wil bereiken.”

Wat leidt bij de gemeente Enschede tot meer vrouwen in de top?

Diversiteit uitdragen en verankeren binnen de organisatie, vraagt niet alleen om een beleids- en planmatige aanpak, maar ook om een breed draagvlak binnen de organisatie. Het streven naar meer vrouwen in de top van de organisatie is de afgelopen jaren vanuit een apart diversiteitsproject gedaan. Er zijn streefcijfers geformuleerd tot en met 2015. Die cijfers zijn inmiddels gehaald en bewustwording in de top van de organisatie is gerealiseerd. Hiermee is het diversiteitsproject afgerond en krijgt diversiteit een plek in de organisatieontwikkeling onder de noemer ‘kwaliteit’. De gemeente Enschede blijft sturen op diversiteit waarbij de cijfers een belangrijke bron van informatie zijn, vanuit een integraal perspectief én de toegevoegde waarde van diversiteit voor de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Meer vrouwen in de top is een belangrijk aspect van diversiteit waar de gemeente zich de afgelopen periode op heeft geconcentreerd en dat heeft in de praktijk gewerkt. Er is bewust naar vrouwen gezocht voor topposities. Dat betekent dat bij werving en interne begeleiding extra aandacht uitgaat naar het vinden van geschikte vrouwen.

Waardoor werkt het Charter Talent naar de Top?

“We zien diversiteit als sleutel tot een open cultuur. Om goede stappen te zetten richting die open cultuur hebben we het Charter Talent naar de Top ondertekend, waarmee we ons als organisatie committeren aan het ontplooien van concrete, meetbare initiatieven. Deze initiatieven zijn in het plan van aanpak 2015 opgenomen. Het charter verbeeldt daarbij als het ware de ‘vreemde ogen’ die ons extra aansporen resultaten te boeken.”

Wat levert meer vrouwen in de top de gemeente Enschede op?

Betere kwaliteit van besluitvorming en een impuls in de werkwijze die Enschede voorstaat. Binnen de gemeente Enschede onderkent men dat op een andere manier moet worden gecommuniceerd en (samen)gewerkt dan voorheen. Dat geldt voor de interne én voor de externe relaties. De nieuwe manier laat zich uitdrukken in trefwoorden als ‘meer gelijkwaardig, open, netwerken, inhoud in plaats van macht’. Allemaal begrippen die meer aan de vrouwelijke manier van werken hangen dan aan de mannelijke. Met meer vrouwen in de top wordt de organisatie sneller doordrenkt van deze nieuwe normen en manier van werken.

Contact

Miranda ten Lande, beleidsadviseur p&o

m.tenlande@enschede.nl

Deel dit artikel: