Overslaan en naar de inhoud gaan

Diamant 2016 - Kennedy Van der Laan

Award

Kennedy Van der Laan

  • sector advocatuur
  • 154 medewerkers
  • 25% vrouwen in de top
  • 1,9 procentpunten groei in 2015
  • streefcijfer: 30% vrouwen in de top in 2017

"Meer vrouwen in de top draagt bij aan het succes van Kennedy Van der Laan. Het zorgt voor een juiste mix van talenten en competenties waarmee we onze kwaliteit verhogen en zo doorlopend blijven inspelen op de steeds veranderende behoefte van de cliënt."

Wat leidt bij Kennedy Van der Laan tot meer vrouwen in de top?

Kennedy Van der Laan baseert haar aanpak op eerder gedaan onderzoek naar belemmeringen die een rol kunnen spelen bij het doorstromen van vrouwen naar de top. Hieruit bleek o.a. dat vrouwen (meer) behoefte hebben aan duidelijk omschreven verwachtingen en criteria waaraan ze moeten voldoen om de volgende stap in hun carrière te zetten. In het nieuwe loopbaanbeleid staat dan ook helder omschreven wanneer je welke stap in je loopbaan kan zetten en aan welke criteria je moet voldoen, ook voor het partnertraject. In het verlengde van het loopbaanbeleid is ook een nieuw beoordelingssysteem geïntroduceerd met resultaatgebieden en competenties die passen bij de fase waarin je je als advocaat bevindt, wie je bent en waar je goed in bent. Hiermee wordt gestimuleerd dat ieder zich kan ontwikkelen in zijn of haar eigen talent. Deze aanpak komt bovenop de vanzelfsprekende mogelijkheid voor iedereen om parttime en flexibel te werken.

Waardoor werkt het Charter Talent naar de Top?

“In 2009 heeft Kennedy Van der Laan het charter Talent naar de Top ondertekend. Hiermee willen we enerzijds onze commitment laten zien ten aanzien van het belang van genderdiversiteit in de top en anderzijds het gebruiken als hulpmiddel om deze diversiteit verder te stimuleren."

“Het jaarlijks rapporteren van cijfers en het aanscherpen van ons beleid heeft in de afgelopen jaren een stimulerende rol gespeeld.”

Wat levert meer vrouwen in de top Kennedy Van der Laan op?

“Kennedy Van der Laan staat voor een cultuur van persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid waarin we elkaar vrijlaten. Om deze cultuur te behouden en verder te ontwikkelen is het bieden van ruime mogelijkheden voor persoonlijke keuzes in de combinatie van werken en andere leuke dingen in het leven voor ons een vanzelfsprekendheid. Vrouwen in de top, én in de totale personeelssamenstelling, brengen verschillende perspectieven in ons werk wat kwaliteit en cliëntgerichtheid bevordert. Daarnaast stimuleert het onze creativiteit, ons innovatief vermogen en (samen) werkplezier; cruciaal voor ons succes!”

Contact

Machteld Vink

machteld.vink@kvdl.com

Deel dit artikel: