Overslaan en naar de inhoud gaan

Diamant 2016 - MSD

Award

MSD Nederland

  • sector industrie
  • 4000 medewerkers
  • 25,7% vrouwen in de top
  • 1,4 procentpunten groei in 2015
  • streefcijfer: 40% vrouwen in de top in 2018
“Er is duidelijk aangetoond in diverse onderzoeken dat een hogere diversiteit leidt tot betere
bedrijfsprestaties. MSD is ervan overtuigd dat diversiteit bijdraagt aan de effectiviteit van teams, van besluitvormingsprocessen en uiteindelijk bijdraagt aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat.”

Wat leidt bij MSD Nederland tot meer vrouwen in de top?

Elke locatie van MSD heeft een eigen diversiteitsplan. In deze plannen zijn de diversiteitsdoelstellingen geformuleerd en wordt uiteengezet op welke wijze de doelstellingen behaald gaan worden. Bijvoorbeeld door een duidelijke focus op diversiteit in werving en selectie en m/v-diversiteit als belangrijk aandachtspunt bij de besprekingen binnen de talentmanagement- en successionplanningcyclus. Voor 2016 staan nieuwe ideeën op de agenda om ingezet te worden, zoals mentoring van vrouwelijk talent, wetenschappelijk onderzoek naar de perceptie van het imago van MSD bij vrouwen op de arbeidsmarkt en een survey onder vrouwen naar mogelijke carrièrebelemmeringen.

Waardoor werkt het Charter Talent naar de Top?

“Het Charter Talent naar de Top werkt omdat het je als bedrijf scherp houdt. We meten intern onze diversiteits-kengetallen per kwartaal. De rapportage van het Charter Talent naar de Top geeft ons jaarlijks een overzicht van onze voortgang ten opzichte van onze eigen doelen en van de industrie. Tevens geeft het in concrete en bruikbare analyses aanwijzingen voor ontwikkeling en verbetering. Dit gebeurt aan de hand van dimensies waarbij een koppeling gemaakt wordt naar onderzoek en praktijk. Er worden in de conclusie van de voortgangrapportages goede, prikkelende vragen gesteld die tot nadenken aanzetten.”

Wat levert meer vrouwen in de top MSD Nederland op?

MSD’s topman Kenneth C. Frazier communiceert heel duidelijk en regelmatig over het belang van diversiteit binnen de MSD organisatie:

“We believe there is strength in differences. Our ability to continue delivering on our mission of saving and improving lives around the world relies on having globally and locally diverse teams of talented employees at all levels.”

"Their varied skills, experiences, backgrounds and cultural perspectives help us better understand the needs of diverse customers, healthcare providers and patients who ultimately use our products. That’s why we are deeply committed to fostering an inclusive environment that embraces different perspectives and values the contributions of each individual."

Contact

Yvette Akkermans

yvette.akkermans@merck.com

Deel dit artikel: