Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe geef je gezamenlijk invulling aan diversiteit en inclusiviteit?

Nieuwsbericht

Inspiratie bijeenkomst met veel uitwisseling en tips

Op 15 december jl. organiseerde Talent naar de Top met samenwerkingspartners Catalyst en IBM een inspiratie bijeenkomst voor leden van de community. Een inspirerende en informerende ochtend over enkele belangrijke aspecten van diversity & inclusion.

Zo’n 120 diversity managers, HR-managers en -adviseurs, (bestuurs-) leden van diversiteitswerkgroepen en bedrijfsnetwerken en andere belangstellenden luisterden naar interessante sprekers en wisselden ervaringen en tips uit. Onder leiding van dagvoorzitter Hélène Borgman (Talent naar de Top), trainer en expert op het gebied van diversiteit en inclusiviteit (D&I).

Thema: Inclusion en Engaging Men

De focus van veel organisaties in ons netwerk ligt op gender diversiteit, maar een groeiend aantal is dat aan het verbreden. Inclusiviteit wordt dan ook steeds belangrijker. Zonder een inclusief beleid blijft de dominante cultuur in stand en biedt diversiteit onvoldoende meerwaarde.

Hoe geef je invulling aan ‘inclusiviteit’, hoe laad je dit begrip? En hoe ga je om met dilemma’s en maak je taboes bespreekbaar?

Een ander aspect is dat bij de (gender) diversiteit initiatieven vaak met name vrouwen betrokken zijn. Terwijl D&I geen vrouwen- (of andere minderheidsgroepen-)issue is, maar een organisatie issue: er is een heldere business case. Hoe krijgen we dan ook meer mannen betrokken? In dit verband was het overigens heel positief dat mannen bijna 40% van de deelnemers uitmaakten. 

Inclusiviteit leidt tot groei

Laszlo Kalman, CFO en sponsor van diversiteit bij IBM, startte het gesprek met de business case van D&I, dat bij IBM al decennia geleden werd geagendeerd. Om daadwerkelijk impact te hebben is het belangrijk dat zowel mannen als vrouwen zich hier hard voor maken.

Keynote spreker Glenn Helberg (psychiater, adviseur en activist, lid van o.a. de  Adviesraad Diversiteit en Integratie en  Zomergast 2017) gaf  zijn visie op en  ervaringen met inclusie  - én exclusie. Eén van zijn observaties is dat mensen meerdere kwaliteiten hebben, maar meestal alleen op logisch-mathematische en verbaal-linguistische worden beoordeeld. Ook ging hij in op de manier waarop we ons met anderen identificeren en presenteerde hij een aantal vragen die je jezelf moet stellen om je eigen ‘bias’ over en uitsluiting  van anderen te verminderen. Want waar inclusion leidt tot groei, leidt uitsluiting (exclusion) tot ziekte.

Ervaringen van ‘male champions’

In een tweegesprek met Caroline Pickard (consultant bij Catalyst Europe) vertelden Patrick van de Coolwijk van Dell en Marijn Pijnenburg van IBM over hun persoonlijke ervaringen als ‘champions for workplace inclusion.’

Van de Coolwijk gaf aan veel te hebben geleerd van zijn deelname aan de MARC (Men Advocating Real Change) journey. Cruciale lessen over de groei naar inclusiviteit, zo stelde hij, want organisaties die een dergelijke verandering niet bewerkstelligen zullen niet meer in staat zijn de juiste talenten aan te trekken. Pijnenburg benadrukte het belang van transformationeel en inclusief leiderschap. Organisaties hebben niet alleen diverse medewerkers met uiteenlopende kwaliteiten nodig, het is ook belangrijk dat zij gezamenlijk optrekken om D&I tot stand te brengen. Een van zijn adviezen:

“Leer van elkaar, probeer verschillende dingen uit en maak het tot je dagelijkse routine”

Patrick van de Coolwijk,  Dell

‘World Café’: uitwisseling en tips

Deelnemers konden aan rondetafels dieper ingaan op acties die zij kunnen ondernemen om zelf inclusiever te handelen en bij te dragen aan meer inclusiviteit in hun organisatie. Enkele van de tips die hier uit rolden:

  • Bewustwording en dialoog: realiseer je dat iedereen onbewuste ‘bias’ heeft en vraag en geef constructieve feedback wanneer dit aan de orde is.  
  • Organiseer trainingen over bias en inclusief leiderschap [ link naar het betreffende onderdeel op onze website] .
  • Introduceer concrete streefcijfers voor meer diversiteit en/of maak het onderdeel van de KPI’s.
  • Wees oprecht nieuwsgierig, verplaats je in anderen en “stop joking around”.
  • Ondersteun vrouwen en stimuleer hen om authentiek te blijven.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Deel dit artikel: