Overslaan en naar de inhoud gaan

Interview Executive Search Bureau Steffens & Partners

Nieuwsbericht

Steffens & Partners in Bussum is opgericht door Jolanda Steffens. Al meer dan 20 jaar is zij directeur en adviseur in het vak van werving & selectie, executive search, interim-management, leiderschapsontwikkeling en advisering bij verschillende bureaus zoals Beljon Westerterp en JS Consultancy. Jolanda staat bekend om haar stevige selectiegesprekken en sterke procesbegeleiding in een landelijk en actueel netwerk. Vaste senior adviseur is Mariëtte Bijl, zij werkte als organisatieadviseur HR & Change Management bij o.a. KPMG en heeft haar focus op executive search, ontwikkeling en training van raden van toezicht/commissarissen en strategisch organisatieadvies. Daarnaast zijn er 2 interim W&S adviseurs. 

In een constructieve, sterke as van samengevoegde kennis en kwaliteiten richten zij zich op strategische sleutelfuncties, management, directie, bestuurders en toezichthouders in het publiek domein. Samen met een team van gelieerde partners biedt Jolanda Steffens aanvullend op het werving en selectieproces nieuwe dimensies in leiderschapsontwikkeling, governance, diversiteit & inclusiebeleid. Tevens behoort selectie en training van leden van raden van toezicht/commissarissen tot de specialisaties.

Wat maakt Steffens & Partners anders?

We geloven in excellent matching, diversiteit en vernieuwing als succesfactoren in ons werk. Daarbij positioneren we de kerncompetentie potentie nadrukkelijk in het selectieproces. Naast adviseur Executive Search, zijn we zelf ook manager en directeur bij verschillende organisaties geweest. Hierdoor kunnen we ons goed verplaatsen in wat iemand tot een goede leider maakt. Het meeleven en meebewegen met organisaties en kandidaten zit in ons DNA. We voelen heel goed aan welke competenties nodig zijn voor een bepaalde rol, binnen een bepaalde setting. We hanteren bewust een persoonlijke aanpak. Met fingerspitzengefühl. Daarbij komt: onze passie voor het vak en de hang naar optimaal resultaat zien we terug in reacties bij onze klanten.

Wat is de aanleiding geweest om de Executive Search Code te ondertekenen, waarom juist nu?

Ons bureau in deze samenstelling is vrij recent opgericht, maar de commitments van de Executive Search Code onderschrijven we al jaren. Er zijn heel wat vrouwen via Steffens & Partners op topposities gekomen. Als partner van Talent aan de Top willen we ons graag committeren aan de Charter om mede met andere bureaus te laten zien dat dit de juiste weg is naar meer diversiteit. We nemen onze verantwoordelijkheid.

Hoe gaan jullie invulling geven aan de commitments?

Nu al selecteert Steffens & Partners voor minstens 50% vrouwen. Ons netwerk bevat dan ook een rijke schakering aan vrouwelijke kandidaten die hun sporen reeds hebben verdiend in verschillende topfuncties. Een kritische analyse en bijbehorend advies aan onze klant voor de opbouw van het gewenste profiel levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie. Vrouwelijk toptalent wordt in het traject naar nieuwe uitdagingen gecoacht, ook bij onboarding in teams en bij leiderschapsontwikkeling.

Hebben jullie zelf al actie ondernomen, waar zijn jullie trots op?

Nieuwe ontwikkelingen houden ons scherp. Wil je goed inspelen op de ontwikkelingen van morgen, dan vraagt het doorzettingsvermogen om het roer om te gooien. En ook wel wat lef. Je kunt alleen voor de beste mensen en teams gaan als je als bureau ook streeft naar excellence. Elke verandering is een uitdaging in leiderschap, ook voor Steffens & Partners.

Wat betekent diversiteit voor jullie als bureau?

Diversiteit is - als het goed is - verweven in visie, leiderschap, organisatiecultuur, klantbenadering en het personeelsbeleid binnen een organisatie. Maar ook in de start van alles: zorgvuldige werving en selectie. Voor Steffens & Partners betekent diversiteit een strategische factor voor goede besluitvorming en performance. We richten ons op meer vrouwen in topposities, maar ook op diversiteit in leeftijd en culturele achtergrond. Geen loze woorden of symboolpolitiek, echte omslag naar verbetering.

Nu jullie zelf ook een streefcijfer hebben gesteld, wat vinden jullie eigenlijk van het quotum?

50% vrouwen is gewoon een fair uitgangspunt. En we zijn ons ervan bewust dat dit niet vanzelf gaat. Het vraagt van ons om kritisch te blijven kijken in eigen kring, maar ook daarbuiten. En om het quotum jaarlijks aan te tikken gaan we het gesprek aan met organisaties die een betere doorstroming stimuleren vanuit onderwijs, talentpools en volgens ontwikkelingen in wetgeving. Omtrent ouderschapsverlof bijvoorbeeld.

Hoe ziet aankomend jaar er voor jullie uit met betrekking tot acties rondom diversiteit & inclusie?

Steffens & Partners breidt haar netwerk van partners de komende tijd uit naar mooie teams die in samenwerkingsverband organisaties verder helpen in groei met de juiste mensen. Naast werven en selecteren van een divers palet aan talent voor mooie executive functies, zijn governance, leiderschapsontwikkeling en de verdere uitrol van het unboarding programma voor (toekomstige) raden van toezicht en commissarissen belangrijke speerpunten.

Hebben jullie nog een tip voor andere bureaus?

Trust the process. Heb je een sterke visie op diversiteit in je wervingsproces, hou hier dan ook aan vast. Een solide stappenplan levert in the end de juiste kandidaat op.

Deel dit artikel: