Overslaan en naar de inhoud gaan

Lidl tekent als eerste supermarktketen het Charter. Welkom!

Smart practice

Sophie Geerts-Jaspers van Lidl Nederland ondertekende op 16 oktober samen met directeur Yelly Weidenaar het Charter ‘Talent naar de Top’. Met deze stap spreekt Lidl de ambitie uit dat het aantal vrouwen in leidinggevende posities in drie jaar tijd stijgt naar minimaal 30%. Lidl is de eerste supermarktketen die het Charter ondertekent.

 Yelly Weidenaar is trots dat Lidl als eerste supermarktketen het Charter Talent naar de Top heeft ondertekend. “Hiermee behoort Lidl tot de voorhoede van de 260 bedrijven, instellingen en overheden die het Charter hebben ondertekend. Daadkracht werkt, want deze bedrijven scoren driemaal beter dan gemiddeld bij het realiseren van m/v diversiteit aan de top. Zo draagt Lidl actief bij aan meer vrouwen naar de top!”.

Lidl is ook van mening dat een medewerkersbestand dat wordt gekenmerkt door diversiteit, bijdraagt aan een betere werkcultuur en uiteindelijk tot beter resultaat. De supermarktketen zet daarom bewust in op diversiteit en gelijke kansen. Hierbij is diversiteit een breed begrip dat onder meer gaat over m/v verhoudingen, cultuur en leeftijd. Bij Lidl wordt momenteel 20% van de leidinggevende posities, in de top en subtop, ingevuld door een vrouw.

“Diversiteit is vooral de kracht van een team maximaal benutten. Van elkaar leren, juist omdat je anders bent. Je hiervoor openstellen en elkaars verschillen respecteren. Zo kun je elkaar aanvullen en samen nóg beter worden”

Sophie Geerts-Jaspers,  HR directeur van Lidl Nederland

Het Charter is 10 jaar geleden tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen VNO-NCW, de FNV, de SER en vertegenwoordigers van bedrijven, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken. Ondertekenaars van het Charter zetten zich met een actief diversiteitsbeleid in voor de instroom, behoud en doorstroom van vrouwelijk talent naar de top van hun organisatie. Zo organiseerde Lidl afgelopen week een bijeenkomst waar Sophie Geerts-Jaspers met ruim 50 vrouwelijke leidinggevende in gesprek ging over hoe Lidl toewerkt naar de genoemde 30%. Kwaliteiten laten zien, zelf actie ondernemen en ruimte durven nemen, waren hierbij belangrijke aandachtspunten. Lidl zal jaarlijks de voortgang rapporteren aan de onafhankelijke Commissie Monitoring Talent naar de Top, een eerste meting wordt in juni 2018 bekend gemaakt.

Deel dit artikel: