Overslaan en naar de inhoud gaan

Mentoring bewezen effectief instrument

Nieuwsbericht

Balans van 10 jaar cross-company mentoring

Mentoring en sponsoring zijn effectieve instrumenten voor talent- en leiderschapsontwikkeling en diversiteit. In 2007 ontwikkelde het toenmalige Opportunity in Bedrijf (nu Talent naar de Top) een mentoring programma, dat dusdanig was opgezet dat het óók bijdraagt aan meer diversiteit en inclusiviteit. Dit Cross Mentoring programma is sindsdien verder ontwikkeld, uitgebreid en bezig met de tiende jaargang. Tijd om de balans op te maken. 

“Mentoring women is not about trying to ‘rescue’ them”

W. Brad Johnson,  in HBR.org

De voordelen

 • Talentontwikkeling
 • Versnelde doorstroming
 • Benoemingen (sub-)topfuncties
 • Wederzijds leren
 • Rolmodellen
 • Diversity awareness
 • Inclusief leiderschap
 • Uitwisseling bedrijven
 • Intussen drie programma’s: Cross Mentoring, Boardroom Coaching en Mixed mentoring

Succesfactoren en uitbreiding

Cross mentoring is intussen uitgebreid met Mixed Mentoring en Boardroom Coaching. In alle drie de programma’s worden de individuele voordelen van mentoring en sponsoring gekoppeld aan de strategische voordelen van diversiteit en inclusiviteit. Mentees stromen versneld door naar hogere posities, wat leidt tot een grotere diversiteit in management en (sub-)top. Mentoren en mentees versterken hun inzichten en vaardigheden en hun diversity awareness en vergroten hun netwerk.
Bovendien zijn de programma’s cross-company, een zeer gewaardeerd element waardoor deelnemers ook ‘over de schutting’ kunnen kijken en leren van andere organisaties. Daarmee sluiten we ook aan bij de behoefte aan delen en uitwisselen. En aan wederzijds en gemengd leren, doordat we werken met een mix van werkvormen: één-op-één sparring gesprekken, intervisie en uitwisseling, best practices, workshops, sponsoring, netwerken. 

Het Cross Mentoring programma kreeg steeds positieve feedback: enthousiaste deelnemers die het programma gemiddeld een 8,2 gaven, bedrijven die jaarlijks weer graag meedoen, resultaten die grotendeels voldoen aan de verwachtingen. Het programma is dan ook voortgezet en intussen aangevuld met twee enigszins vergelijkbare programma’s: Boardroom Coaching en Mixed Mentoring. Hieronder een overview: 60 bedrijven, 2000 deelnemers, mooie resultaten.

Cross Mentoring

Gestart in 2007, nu 10e jaargang
Primaire doelen: Ambitie en doorstroom talentvolle vrouwen vergroten en  diversity awareness en inclusief leiderschap versterken
Mentees: Jonge high potentials (v) én meer ervaren talenten (v) op een kruispunt in carrière
Mentoren: Senior managers (m.v)
Deelname tot nu toe: Ca. 1800 deelnemers, ca. 50  bedrijven
Belangrijkste resultaten:                              

 • Inzicht in  ambitie, sterktes, werkstijlen
 • Meer zicht op loopbaanfactoren
 • Meer zelfvertrouwen en betere profilering
 • Groter netwerk
 • Carrière planning, loopbaanstap(-pen)
 • Diversity awareness, inclusiever leiderschap              

“Wij hebben meerdere talentprogramma’s, maar krijgen de meest positieve reacties op het Cross Mentoring programma.”

Diversity- en MD-manager

Boardroom Coaching

Gestart in 2012, nu 5e jaargang
Primaire doelen: zichtbaarheid, netwerk en benoemingen executive potentials vergroten en diversity awareness en inclusief leiderschap versterken
Mentees: executive potentials (v)
Mentoren: executives  (m/v) uit hoogste echelon
Deelname tot nu toe: ca. 180 deelnemers,  ca. 30 bedrijven
Belangrijkste resultaten:                                

 • Spiegel op eigen visie en handelen
 • Inhoudelijk sparren (wederzijds)
 • Diversity awareness, inclusiever leiderschap
 • Zichtbaarheid en netwerken
 • Mentees maken binnen 2 jaar vrijwel allemaal een stap in of richting boardroom

“Dankzij dit programma heb ik daadwerkelijk de stappen kunnen maken die ik voor ogen had.”

Coachee,  Boardroom Coaching

Mixed Mentoring

Gestart in 2106, nu 2e jaargang
Primaire doelen: vrouwelijke rolmodellen voor mnl leidinggevenden en diversity awareness en inclusief leiderschap
Mentees: leidinggevenden (m) met ca. 10-15 jaar werkervaring
Mentoren: senior managers (v)
Deelname tot nu toe: ca. 40 deelnemers, 8 bedrijven
Belangrijkste resultaten:                              

 • Nieuwe rolmodellen
 • Sparring gesprekken
 • Diversity awareness, inclusiever leiderschap
 • Netwerken

“Geweldige contacten opgedaan. En het is ook een toets op jezelf en je bedrijf.”

Mentor,  Mixed Mentoring

En verder …

Samen met een stuurgroep, waarin diverse deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd, houdt Talent naar de Top voortdurend de vinger aan de pols. Er zijn immers altijd verbeteringen nodig en mogelijk. We houden de kwaliteit in de gaten, bespreken de feedback en bedenken vernieuwende elementen. Zo gaan we tijdens een jaarlijkse mentoringdag de mentoren nog méér inspiratie bieden voor inclusief leiderschap. En de mentees voor paying it forward. Ook krijgt mentoring en biculturele achtergrond meer aandacht.

Het Cross Mentoring programma heeft overigens inmiddels ook elders navolging gekregen, het vormde de inspiratie voor vergelijkbare programma’s van enkele netwerkorganisaties en diverse deelnemende bedrijven.

Heb al een mentor of mentee?

Neem contact met ons op

Deel dit artikel: