Overslaan en naar de inhoud gaan

Movimento commiteert zich aan Executive Search Code

Nieuwsbericht

Movimento houdt zich al 15 jaar bezig met het vinden, verbinden en ontwikkelen van leiders. Het team van 10 personen focust zich met name op bestuurlijke functies voor de zorg en het sociaal domein. Met een eigen beweging en kijk op nieuwe leiders én het 4-ogen principe bij selectie, heeft Movimento zich nu gecommiteerd aan de Executive Search Code en de 9 commitments.

Een eigen beweging voor ‘nieuwe leiders’

De visie van Movimento op leiderschap is dat de huidige ontwikkelingen vragen om nieuwe leiders. Ter bevordering van collectief leiderschap voor het sociale/publieke domein is Movimento de beweging Pallas gestart om met elkaar een brede maatschappelijke visie te ontwikkelen op de ingrijpende veranderingen. Een visie die is gebaseerd op samenwerking, op zorgen dat in plaats van zorgen voor en waarin een belangrijke rol is weggelegd voor iedereen in onze samenleving, door mensen naar vermogen te laten participeren.

Inclusief leiderschap en diversiteit in de top

Movimento richt zich als bureau met name op zorg en welzijn waar het naar vermogen participeren van mensen een belangrijke uitkomst is. Vanuit de visie van Movimento vraagt dat voor deze organisaties om inclusief leiderschap. Inclusief leiderschap kan niet zonder aandacht voor diversiteit in de top, zowel bij directies en raden van bestuur als bij de toezichthouders. Vanuit dit referentiekader heeft Movimento een uitgebreid netwerk opgebouwd van leiders die deze visie onderschrijven en uitdragen.

4-ogen-principe

Het bij eindverantwoordelijke functies hanteren zij het 4-ogen-principe als kwaliteitstandaard. Dit betekent dat de verkenning en nuancering van het profiel, alsmede het samenstellen van een longlist en de selectie naar een shortlist, door twee consultants wordt uitgevoerd.

Van 40% naar 50% vrouwen

Vanaf de start richt Movimento zich op het realiseren van diversiteit aan de top. Het thema diversiteit brengen zij dan ook standaard in bij de opdrachtgever, wanneer deze daar al niet zelf aandacht voor heeft. Waar het gaat om de balans tussen benoemingen van mannen en vrouwen zitten zij op dit moment voor zowel Raden van Bestuur als Raden van Toezicht op een score van rond de 40% vrouw.

De ondertekening van de Executive Search Code maakt dat zij de werkwijze gaan toetsen aan de 9 commitments. Waar nodig gaan ze bijstellen zodat ze zo goed mogelijk aan de door henzelf opgelegde target van 50% vrouwen op long en shortlists gaan voldoen.

Meer weten over de Executive Search Code?

Klik hier

Deel dit artikel: