Overslaan en naar de inhoud gaan

BDO, MVO Nederland en McDermott: binnen 5 jaar meer vrouwen op topposities

Nieuwsbericht

BDO, MVO Nederland en McDermott gaan zich actief inzetten om binnen 3 tot 5 jaar meer vrouwen in de (sub)top te realiseren. De drie organisaties hebben het Charter Talent naar de Top ondertekend en committeren zich hiermee vrijwillig, maar niet vrijblijvend, aan beleid om de diversiteit aan de top te vergroten.  Het charter van de stichting Talent naar de Top is succesvol: 49 % van de bedrijven heeft het streefcijfer van 30 % vrouwen in de RvB gehaald, 67 % van de ondertekenaars realiseerde het voor de RvC.

De drie bestuurders constateren dat mannen binnen hun organisatie en branche vaak sterk vertegenwoordigd zijn. De ondertekening van het charter is daarom een waardevolle en belangrijke stap naar een meer evenwichtige top van het Nederlands bedrijfsleven.

“Met het tekenen van deze charter willen we als beweging van ondernemers in de nieuwe economie diversiteit agenderen bij ons netwerk van 2.000 bedrijven. Wij zijn op weg naar de nieuwe economie en ervan overtuigd dat we daarvoor al het talent in Nederland moeten benutten. Door mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te zetten zorg je voor nieuwe perspectieven, betere ideeën en meer creativiteit.”

Maria van der Heijden,  Directeur bestuurder MVO Nederland

“Het is tijd voor een eerlijke verdeling van mannen en vrouwen in de top. Met alleen praten over diversiteit komen we er niet, het is gewoon een kwestie van doen!”

Michel Erades,  Director Operations, McDermott

“Door ondertekening van het Charter willen we niet alleen naar de buitenwereld maar zeker ook richting onze eigen organisatie laten zien dat we meer vrouwen in onze top een zeer belangrijk vinden.”

Maikel Rekelhof,  Partner BDO

Commitment

Door ondertekening doen de organisaties de toezegging toe te werken naar een kwantitatieve doelstelling. Hiervoor worden duidelijke managementafspraken gemaakt en de voortgang wordt gerapporteerd op duidelijke key performances. Talent naar de Top begeleidt en ondersteunt de ondertekenaars bij de instroom, doorstroom en het behoud van vrouwen binnen de organisatie, onder meer door mentoring programma's, ontmoetingen en inspiratie met de voorhoede, op maat advies en training. Dit zodat 'het wiel uit opnieuw uitgevonden hoeft te worden, maar men kan versnellen

 

Deel dit artikel: