Overslaan en naar de inhoud gaan

Diamant 2016 - PostNL

Award

PostNL

  • sector transport
  • 44.500 medewerkers in Nederland
  • 24% vrouwen in de top
  • 2,0 procentpunten groei in 2015
  • streefcijfer: 25% vrouwen in de top in 2016

“PostNL is een mensenbedrijf en gelooft dat diversiteit helpt in het nemen van betere beslissingen voor en door medewerkers en klanten. Ook geloven we dat het bijdraagt aan een grotere betrokkenheid bij de (vrouwelijke) medewerkers in onze organisatie. Daarnaast realiseren we ons dat we als grote particuliere werkgever een voorbeeldfunctie hebben, waarvoor wij graag en met overtuiging onze verantwoordelijkheid nemen.”

Wat leidt bij PostNL tot meer vrouwen in de top?

De aanpak van PostNL is gericht op het herkennen, erkennen en waarderen van de verschillen tussen medewerkers. Daarbij gaat het om sekseverschillen maar ook om verschillen in cultuur en achtergrond, leeftijd, seksuele oriëntatie of andere verschillen. Er is sprake van een grote betrokkenheid vanuit de top en terugkerende aandacht in de HR- en Talentinstrumenten alsook in de communicatie. Voor het percentage vrouwen in de top geldt een door de raad van commissarissen goedgekeurde KPI. De top stuurt bewust op in-en doorstroom van vrouwen om dit streefcijfer te bereiken. Bijvoorbeeld in Resource Committees, bij Succession Planning, in werving en selectie en bij benoemingen. Bij zoekopdrachten wordt aan werving en selectiebureaus specifiek aangegeven dat men ook op zoek is naar vrouwen. Ook het intern vrouwennetwerk WIN speelt een belangrijke rol. Er is budget beschikbaar, er zijn activiteiten en trainingen georganiseerd gericht op role modelling en de bewustwording van vrouwen.

Waardoor werkt het Charter Talent naar de Top?

"PostNL is overtuigd van de toegevoegde waarde van diversiteit en inclusie van onder andere m/v. Met de ondertekening van het charter heeft PostNL zichtbaar een duidelijk commitment uitgesproken."

“De jaarlijkse monitoring draagt bij aan het meten van de voortgang. De uitkomst hiervan levert ons bedrijf waardevolle informatie en houdt ons scherp. Op basis daarvan kunnen we gerichte verbeteringen inzetten.”

"Talent naar de Top biedt daarnaast een waardevol netwerk voor nuttige ervaringen en inzichten van organisaties en bedrijven."

Wat levert meer vrouwen in de top PostNL op?

“Diversiteit en inclusie bevorderen grotere betrokkenheid en het maakt de organisatie sterker. Daarbij leiden dit beleid en de vrouwen aan de top er toe dat vrouwelijke medewerkers in onze organisatie hun ambities makkelijker uitspreken. Het aantal vrouwelijke mentees en mentoren (m en v) dat zich aanmeldt voor het jaarlijks mentorprogramma voor vrouwelijk talent is de afgelopen jaren toegenomen. PostNL ziet in leiderschap ook behoefte aan meer zogeheten feminiene eigenschappen. Het bedrijf weet dat het voldoende vrouwelijk talent heeft voor leiderschapsposities in de toekomst. Vrouwelijke collega’s voelen zich door ons beleid makkelijker gesteund in het durven nemen van stappen in hun eigen ontwikkeling binnen het bedrijf. Tot slot beïnvloedt het ons (werkgevers) imago positief.”

Contact

Corinne Veenstra

corinne.veenstra@postnl.nl

Deel dit artikel: