Overslaan en naar de inhoud gaan

Diamant 2016 - Schiphol Group

Award

Schiphol Group

  • sector transport
  • 1749 medewerkers
  • 35% vrouwen in de top
  • 6,24 procentpunten groei in 2015
  • streefcijfer: 30% vrouwen in de top in 2016
“Uit ervaring weten we inmiddels dat divers samengestelde teams bijdragen aan betere besluitvorming en resultaten.”

"Schiphol wil een afspiegeling zijn van de maatschappij en een organisatie zijn waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, arbeidsbeperking of seksuele geaardheid."

Wat leidt bij Schiphol Group tot meer vrouwen in de top?

“Ook in 2015 hebben we bij Schiphol Group actief gestuurd op m/v-diversiteit. Binnen de directie en het senior management is het aandeel vrouwen inmiddels 67%. In de directie zitten twee mannen en twee vrouwen en in de raad van commissarissen is het aandeel vrouwen 38%. Dit is het resultaat van gerichte investeringen. Diversiteit is onderdeel van het HR-beleid en de verantwoordelijkheid voor diversiteit is in de lijn belegd. We hebben speciale aandacht voor de vertegenwoordiging vrouwen in de subtop om de doorstroom naar de top te kunnen waarborgen.” In 2015 is onder meer een mentorprogramma voor vrouwen in de subtop gestart. Schiphol Group heeft zich ook gecommitteerd aan ‘Kracht on Tour’ om de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Waardoor werkt het Charter Talent naar de Top?

“Schiphol is ambitieus en legt de lat hoog. Schiphol verbindt Nederland met de rest van de wereld en om daarin uit te blinken, moeten we ook intern optimaal verbonden zijn. Connectivity is het sleutelwoord en diversiteit is hierbij een hele belangrijke succesfactor. Het Charter Talent naar de Top helpt bij het aanbrengen van de juiste focus in ons diversiteitsbeleid en het activeren van de juiste dialoog. Mede dankzij het charter is diversiteit voor ons geen abstracte organisatie-KPI, maar een reis waar onze medewerkers zich met overgave aan willen committeren.”

Wat levert meer vrouwen in de top Schiphol Group op?

“Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit bijdraagt aan de goede resultaten van ons bedrijf en we zijn trots op alles wat we tot nu toe daarin hebben bereikt. Het benutten van verschillen vergroot de creativiteit om met verandering om te gaan.” De directie geeft aan dat door de participatie van vrouwen in de top de wendbaarheid en flexibiliteit om met veranderingen om te gaan substantieel verbeterd is.

Contact

Heleen Kuijten-Koenen, Director HR

kuijten_h@schiphol.nl

Deel dit artikel: