Overslaan en naar de inhoud gaan

Diamant 2016 - Vitens

Award

Vitens

  • sector energie
  • 1383 medewerkers
  • 37,5% vrouwen in de top
  • 4,2 procentpunten groei in 2015
  • streefcijfer: 30% vrouwen in de top in 2016

“Van oudsher is Vitens een technisch bedrijf met veel mannen in dienst. Vitens heeft nu nog slechts één vrouwelijke monteur. Vitens streeft echter naar een diverse samenstelling over de gehele breedte van de organisatie, niet alleen in de top maar ook binnen alle lagen."

“Vitens wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Dat doet Vitens bijvoorbeeld door flexibel werken aan te bieden zodat werknemers een goede balans kunnen vinden tussen werk en privé.”

Wat leidt bij Vitens tot meer vrouwen in de top?

Het is voor Vitens vanzelfsprekend dat er evenveel vrouwen als mannen in de top van het bedrijf zitten. Vitens trekt daarbij niet vrouwen voor, maar maakt een bewuste keuze om de kans op een man of vrouw in een (top)positie te vergroten. Vitens streeft naar een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen en ondertekende daarom het Charter Talent naar de Top. Transformatie van overtuigingen van mensen over wat goed en niet goed is, gaat volgens Vitens niet vanzelf. Hiervan moet je je bewust worden en blijven. Vitens zet verschillende acties in. Zo wordt tijdens de jaarlijkse vlootschouw aandacht besteed aan potentieel talent dat kan bijdragen aan diversiteit in de organisatie. Bij managementvacatures wordt gezorgd voor shortlists in de procedure met 50% – 50% verhoudingen man - vrouw. Vitens heeft daarnaast vrouwelijke rolmodellen die intern en in de communicatie naar buiten zichtbaar zijn.

Waardoor werkt het Charter Talent naar de Top?

"Het Charter Talent naar de Top is een publiek commitment, een code met heldere afspraken voor het realiseren van m/v-diversiteit in de (sub) top. De jaarlijkse monitoring van Talent naar de Top op de behaalde resultaten, biedt concrete handvatten om aan de slag te gaan met diversiteit. Door deel te nemen aan het charter wil Vitens laten zien dat ze serieus werk maakt van diversiteit. Vitens deelt graag de ervaringen met andere bedrijven.”

“(M/V-) diversiteit wordt niet vanzelf realiteit. Er zijn doelstellingen, maatregelen en commitment voor nodig.”

Wat levert meer vrouwen in de top Vitens op?

"Vitens gelooft in het belang van diversiteit in teams omdat dit leidt tot betere resultaten. Daarom wil Vitens maximaal gebruik maken van het aanbod en potentieel op de arbeidsmarkt. Bovendien moet Vitens volgens de Wet bestuur en toezicht, streven naar 30% vrouwen in de rvb en rvc, maar dat was niet de motivatie voor Vitens. Het bedrijf wil zelf gebalanceerd zijn als het gaat om de verhouding mannen en vrouwen. Vitens zou daarnaast ook mensen met meer verschillende achtergronden en mensen met een arbeidsbeperking in de organisatie willen zien. Vitens staat voor diversiteit."

Contact

Stefan Hemmer

stefan.hemmer@vitens.nl

Deel dit artikel: