Overslaan en naar de inhoud gaan

Diamant 2017 - Alliander

Award

Alliander

  • sector bouw, industrie, transport en energie
  • 7,150 medewerkers
  • 25,4% vrouwen in de top
  • 33,3% vrouwen in de rvb
  • streefcijfer: 27% vrouwen in de top in 2019

“De energietransitie is te complex om alleen aan mannen over te laten. We hebben al het talent, verschillende perspectieven en uiteenlopende competenties nodig om iedereen, nu en in de toekomst, te kunnen voorzien van betrouwbare, duurzame en betaalbare energie. Een gebalanceerde mix die zorgt voor doordachte besluiten en voldoende innovatiekracht.”

Waardoor werkt het Charter Talent naar de Top?

“Als je succesvol wilt zijn moet je je ambities uitspreken, dus ook je ambities op het gebied van diversiteit. Het ondertekenen van het charter is een manier."

“Het charter daagt je uit en is een stok achter de deur. Daarbij is het een prachtig platform om kennis met elkaar te delen.”

"De benchmark geeft inzicht in hoe we het doen ten opzichte van andere organisaties, maar ook als land. Complexe vraagstukken los je tenslotte nooit alleen maar altijd samen op."

Wat leidt bij Alliander tot meer vrouwen in de top?

Alliander is een nieuwe charterondertekenaar in 2017 en heeft stevige ambities en plannen op het gebied van diversiteit. Op veel terreinen zijn al maatregelen getroffen. Alliander heeft een manifest D&I opgesteld en een manager D&I benoemd. Op corporate niveau is een streefcijfer voor vrouwen in leidinggevende posities vastgesteld dat wordt vertaald naar de verschillende bedrijfsonderdelen. Maandelijks wordt hierover gerapporteerd. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in kennis en houding ten aanzien van D&I in de HRM-keten, onder andere bij arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en management-developmenttrajecten. Training

voor de lijnorganisatie staat op de agenda. In 2016 is het actieonderzoek Piekstroom uitgevoerd. Piekstroom onderzocht hoe Alliander jonge vrouwen met potentie kan behouden en laten doorstromen naar hoger management. Alliander heeft veel aandacht voor communicatie en cultuur, bijvoorbeeld via campagnes en masterclasses. Hun vrouwennetwerk Lianne organiseert maandelijks activiteiten gericht op het verbinden en versterken.

Wat levert meer vrouwen in de top Alliander op?

Voor Alliander betekent diversiteit meer kwaliteit: “Diversiteit zorgt voor meer kwaliteit en minder risico. Het brengt meerdere gezichtspunten en meningen in je organisatie en biedt ruimte voor verschillende leiderschapsstijlen. Dat draagt bij aan goede discussies en innovatieve oplossingen. Zo kun je tot betere resultaten komen en makkelijker inspelen op veranderingen. Bovendien willen we een aantrekkelijke werkgever zijn. In 2016 is onze COO Ingrid Thijssen benoemd tot Topvrouw van het jaar. Daarmee heeft Alliander een geweldige ambassadeur in huis. Maar CEO Peter Molengraaf en CFO Mark van Lieshout zijn zeker zo belangrijk als rolmodel. Bij zo’n bedrijf wil je graag werken”.

Contact

Joy Lodarmasse

joy.lodarmasse@alliander.com

Deel dit artikel: