Overslaan en naar de inhoud gaan

Diamant 2017 - Universiteit Leiden

Award

Wetenschappelijk personeel

  • sector onderwijs en onderzoek
  • 1.907 medewerkers
  • 23,6% vrouwen in de top
  • 0,4 procentpunten groei in 2016
  • 33,3% vrouwen in de raad van bestuur
  • streefcijfer: 27% vrouwen in de top in 2019

"De Universiteit Leiden staat voor innovatie en creativiteit. Deze waarden gedijen extra goed in een klimaat van openheid en diversiteit."

“Studenten en wetenschappers met verschillende achtergronden brengen immers uiteenlopende perspectieven mee.”

"Vrouwelijke studenten studeren beter dan mannelijke. Toch hebben we al jarenlang meer mannen dan vrouwen in de top. We laten dus een deel van het talent onbenut. Om een topuniversiteit te blijven moeten we ál het wetenschappelijke talent benutten."

Wat leidt bij de Universiteit Leiden tot meer vrouwen in de top?

Diversiteit is een van de kernwaarden van de Universiteit Leiden. Het College van Bestuur maakt concrete afspraken met de faculteitsbesturen over (gender)diversiteit in het personeelsbestand en benoemt targets. Een Diversity Office ondersteunt de faculteiten bij het realiseren van hun diversiteitsplannen op de werkvloer. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van diversiteitanalyses die als basis dienen voor facultair beleid of door het

aanbieden van trainingen die diversiteitsdeskundigheid vergroten. De benoeming van meer vrouwen in wetenschappelijke topfuncties is één van de speerpunten van het D&I-beleid van de Universiteit Leiden. Alle faculteiten stellen concrete doelen op dit gebied en monitoren de voortgang. Verschillende acties zijn ingezet: vrouwelijk talent binnen en buiten de universiteit wordt gescout, diversiteitsdeskundigen hebben zitting in benoemingscommissies en vrouwelijke talentvolle wetenschappers krijgen mentoring aangeboden. Een nieuw, universiteitsbreed vrouwennetwerk draagt bij aan de positieverbetering van vrouwelijk wetenschappelijk talent. Het jaarlijkse diversiteitssymposium zet het thema op de kaart en is een platform voor kennisdeling en inspiratie.

Waardoor werkt het Charter Talent naar de Top?

“Sinds 2009 werken we mee aan het Charter Talent naar de Top. Hiermee willen wij laten zien dat wij streven naar een grotere toestroom, doorstroom en behoud van vooral vrouwelijk talent in topfuncties. Het charter vraagt van ons om – naast de interne monitoring – ook aan de buitenwereld verslag uit te brengen van onze activiteiten en vorderingen. Dit vormt een extra stimulans om scherp te blijven.”

Wat levert meer vrouwen in de top de Universiteit Leiden op?

“Goed onderzoek en hoogwaardig onderwijs zijn cruciaal voor een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld. Om deze maatschappelijke taak te kunnen uitvoeren moet de Universiteit Leiden beschikken over een pool van talentvolle mannen en vrouwen. Diversiteit en inclusiviteit zijn daarom van groot belang voor onze organisatie. Steeds duidelijker blijkt dat de kwaliteit van onderzoek verbetert als mannelijke én vrouwelijke wetenschappers, ieder vanuit hun eigen perspectief, bijdragen aan een onderzoeksthema. Vrouwelijke hoogleraren vormen een rolmodel voor vrouwelijke en mannelijke studenten. Studenten nemen een voorbeeld aan hun docenten, laten zich uitdagen en inspireren door hen.”

Contact

Janneke Mulders, beleidsmedewerker HRM

j.mulders@bb.leidenuniv.nl

Deel dit artikel: