Overslaan en naar de inhoud gaan

Kabinet omarmt SER advies

Nieuwsbericht

Met een verplicht quotum van minimaal 30% vrouwen en mannen in topfuncties, wil het kabinet een (versnelde) groei van de diversiteit in de top van organisaties bevorderen. Niet alleen het aandeel vrouwen, ook de culturele diversiteit moet verbeteren.  Voor dat laatste komt er onder meer een Barometer Culturele Diversiteit. Uit longitudinaal onderzoek met de monitor Talent naar de Top blijkt dat het instellen van concrete doelen en maatregelen om deze te realiseren en te monitoren effectief is.

Op de valreep van de afgelopen week heeft het kabinet besloten de aanbevelingen van het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’ integraal over te nemen. De noodzaak om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten wordt hiermee versterkt.

In het voorjaar zal het kabinet met een wetsvoorstel komen waarin Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verplicht worden tot een vertegenwoordiging van mannen en vrouwen van ten minste 30% in de Raad van Commissarissen. Een nieuwe benoeming die niet bijdraagt aan het halen van de 30% wordt nietig verklaard. Voor de andere grote Nederlandse bedrijven, zo’n 5.000 in totaal, geldt dat ze met passende en ambitieuze streefcijfers moeten komen voor de top en subtop van het bedrijf. De bedrijven moeten een plan maken hoe ze de streefcijfers gaan halen en transparant zijn over de resultaten. Er komt een vergelijkbare regeling voor de (semi-) publieke sector.
Ook neemt het kabinet de aanbevelingen van de SER over om culturele diversiteit te vergroten. Het gaat hierbij onder meer om het instellen van een Barometer Culturele Diversiteit om op die manier de culturele diversiteit van personeelsbestanden in beeld te kunnen brengen.

Inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand is belangrijk om gericht beleid te kunnen voeren, maar is vaak een gevoelig punt bij organisaties. De monitor Cultureel Talent naar de Top helpt niet alleen om (met de juiste methode) inzicht te verkrijgen, maar geeft ook alle aanknopingspunten om effectief beleid op te baseren. De Monitor Cultureel Talent naar de Top staat vanaf 21 februari open om aan deel te nemen. Voor meer informatie neem contact op!

 

Voor meer informatie over de Monitor klik hier

Deel dit artikel: