Overslaan en naar de inhoud gaan

Shell- Talent naar de Top Runner up Award 2019

Award

Shell

  • sector: bouw, industrie, transport en energie
  • 9.803 medewerkers
  • 21% vrouwen in de top
  • streefcijfer: 25% vrouwen in de top in 2020

Wat leidt bij Shell tot meer vrouwen in de top?

Runner up Shell is een nieuwe charterondertekenaar, maar geen nieuwkomer op het gebied van diversiteit & inclusie. Binnen Shell, zowel in Nederland als wereldwijd, is er veel kennis en kunde op D&I gebied en het senior
management is zeer gecommitteerd en zichtbaar op dit thema. Shell zet zich in om de genderkloof in techniek en technologie te helpen dichten. De top maakt zich sterk voor goede doorstroom van vrouwen, onder andere door het goed vullen van de ‘leadership pipeline’. Shell heeft per business en per land D&I doelstellingen en plannen die op kwartaalbasis gemonitord worden, zodat de juiste acties worden genomen. De business case voor D&I is een integraal onderdeel van D&I materialen, trainingen/ workshops, welke voor iedereen toegankelijk zijn.
Shell heeft een actief D&I ambassadeursnetwerk, met in Nederland negen employee networks, zoals We in Shell, gericht op gender balance, actief ondersteund door HR met ieder hun eigen budget.

Shell- Talent naar de Top Runner up Award 2019

Deel dit artikel: