Overslaan en naar de inhoud gaan

Historische stijging aantal vrouwen aan de top

Monitor Talent naar de Top 2019 ziet snelle groei bij aangesloten organisaties

Het aantal vrouwen aan de top bij organisaties die het Charter Talent naar de Top (TndT) hebben ondertekend, stijgt sterker dan ooit. Uit de Monitor Talent naar de Top 2019 blijkt dat het aandeel vrouwen aan de top vorig jaar 26,7 % bedroeg, ten opzichte van 24,6 % eind 2018. Caroline Princen, voorzitter Commissie Monitoring, spreekt van een ‘historische’ stijging.

Succes Verzekerd! is de titel van de Monitor Talent naar de Top 2019. Niet voor niets: eind 2019 is meer dan de helft (54,7%) van de raden van bestuur (rvb) en twee derde (66,7%) van de raden van commissarissen (rvc) van de aangesloten organisaties evenwichtig samengesteld. Van de raden van toezicht (rvt) van charterorganisaties is maar liefst 84% evenwichtig verdeeld.

Voorhoede

De charterorganisaties hebben in 2019 gemiddeld 31,4 % vrouwen in de rvb, 36,6 % in de rvc en 39,7 % in de rvt. Caroline Princen: ‘De organisaties binnen het netwerk van Talent naar de Top behoren tot de voorhoede op het gebied van diversiteit. Het zijn héél mooie resultaten, de charterondertekenaars behalen opnieuw het wettelijk streefcijfer van 30 % vrouwen aan de top. Dat is een uitzonderlijke prestatie, die landelijk niet geëvenaard wordt.’  

Vijf organisaties ontvangen dit jaar een Talent naar de Top Award, omdat zij bijzonder goede prestaties op het gebied van m/v-diversiteit laten zien. VodafoneZiggo, Arcadis Nederland en Rabobank ontvangen een Diamant Award, Aon krijgt een Runner Up Award voor hun eerste meting. Executive search bureau Vanderkruijs ontvangt de Executive Search Award.

Hogere instroom, doorstroom en behoud vrouwelijk talent

Het doel van het Charter Talent naar de Top is een hogere instroom, doorstroom en behoud van vrouwelijk talent in topfuncties. Deelname aan het charter is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Charterondertekenaars committeren zich aan duidelijk meetbare doelstellingen en laten zich elk jaar monitoren op de behaalde resultaten door de onafhankelijke Commissie Monitoring Talent naar de Top. Sinds 2008 hebben in totaal 275 organisaties het charter ondertekend. De Monitor Talent naar de Top 2019 toont de stand van het aandeel vrouwen in de top van charterondertekenaars ultimo 2019 en beschrijft de inspanningen die charterorganisaties leveren om de doorstroom van vrouwen naar de top in hun organisatie te stimuleren.

Aanbevelingen van de commissie

Op basis van de Monitor Talent naar de Top 2019 doet de commissie aanbevelingen aan o.a. bedrijven en de politiek: 

  • De commissie roept bedrijven op in de voetsporen van succesvolle charterorganisaties te treden en zich ook aan te sluiten - daarmee krijgen zij toegang tot alle kennis en ervaring die binnen het charter en het netwerk opgebouwd zijn.
  • Diversiteit is jaren een politiek en maatschappelijk thema. De commissie adviseert om de bestaande infrastructuur en de kennis en ervaring te gebruiken die in de loop der jaren al is opgebouwd.
  • Bij bedrijven die nu bij het charter zijn aangesloten is de top gecommitteerd. Het charter werkt écht en ondertekenaars zijn met recht champions league spelers op het gebied van diversiteit te noemen. Maar: nog veel meer organisaties moeten werk maken van diversiteit. De commissie adviseert het charter om het marktaandeel te vergroten met bedrijven waar het thema diversiteit nog niet op de agenda staat.

Video's Talent naar de Top Diamant Winnaars

Bekijk hieronder de video's van de Talent naar de Top Diamant Winnaars 2020.