Overslaan en naar de inhoud gaan

Culturele diversiteit naar de top

Stichting Talent naar de Top zet zich al meer dan twintig jaar met succes in voor meer vrouwen in topposities. Dit doen we onder andere met het unieke Charter Talent naar de Top en de jaarlijkse monitoring van ondertekenaars. Door het succes van het Charter Talent naar de Top verzochten ondertekenaars, stakeholders en rolmodellen om deze expertise ook in te zetten om culturele diversiteit (werknemers met een niet-Westerse migratieachtergrond) aan de top te bevorderen. In de meeste organisaties in Nederland is culturele diversiteit in de (sub)top namelijk minimaal en/of blijft de doorstroom van niet-westerse medewerkers naar de (sub)top steken. Talent naar de Top is vanaf mei 2018  van start gegaan met de pilot Monitoring Cultureel Talent naar de Top. De bestaande monitor voor m/v-diversiteit is aangepast naar culturele diversiteit en inmiddels door meer dan 10 organisaties ingevuld, waaronder ABN AMRO, NautaDutilh en Allen & Overy.

Met de resultaten van de pilot wordt de monitor cultureel aangescherpt, zodat het jaar erop een grotere groep organisaties mee kan doen en een benchmark kan worden gemaakt. De Monitor Talent naar de Top zal dan bestaan uit een deel over m/v-diversiteit en een deel over culturele diversiteit aan de top.

Meedoen betekent:

  • aangeven wat hun ambitie is door een streefcijfer voor culturele diversiteit aan de top te bepalen;
  • kwantitatieve gegevens aanleveren met betrekking tot culturele diversiteit in top, subtop en de gehele organisatie;
  • kwalitatieve gegevens leveren over de zes beleidsdimensies van de Monitor, zoals leiderschap, hr-management en bedrijfsklimaat.

Alliantie Culturele Diversiteit in de Top

Naast de pilot is Talent naar de Top een onderdeel van de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top. De Alliantie wordt gevormd door een aantal organisaties die zich inzetten voor meer divers talent: de Sociaal-Economische Raad (SER), Talent naar de Top, Diversiteit in Bedrijf, Agora Network, NL2025, Etnische Zaken Vrouw Nederland en The Other Network.

Tijdens de bijeenkomst ‘NL Culturele diversiteit in de top’ in oktober 2017 hebben meer dan 100 bestuurders afgesproken om culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven aan te moedigen, om sociale cohesie te vergroten en het diverse potentieel te benutten.  Op 29 januari 2019 zal het volgende diner plaatsvinden

Lees meer

Koplopers en vacatures:

Al 24 koploperbedrijven hebben zich bij de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top aangesloten. Dit doen zij onder andere door vacatures in de (sub)top onder de aandacht te brengen.

Bekijk vacatures

Cross Cultural Mentoring

Cross-culturele mentoring draagt bij aan ‘inclusion‘ én aan doorstroom van talentvolle medewerkers met een divers culturele achtergrond.
Mentoring en sponsoring blijken effectieve instrumenten en succesfactoren voor professionele ontwikkeling en carrièrestappen. En dragen bij aan enerzijds doorstroom van cultureel diverse talenten naar management- en topfuncties en anderzijds aan inclusief leiderschap. 

Lees meer