Overslaan en naar de inhoud gaan

Training Inclusief Leiderschap

Wanneer kan je echt spreken van een inclusieve organisatie? En wie beslist dat? Als je aan iemand in de ‘in-group’ vraagt of ze hun omgeving in de organisatie als inclusief ervaren zullen ze volmondig ja zeggen. Maar inclusie kan niet gedefinieerd worden door de in-group. Er is pas sprake van inclusie als de ‘minderheidsgroepen’ ook ‘included’ voelen. Dit betekent geen inclusie zonder diversiteit maar een organisatie zal ook geen diversiteit bereiken zonder inclusie. Want je kunt diverse mensen recruiteren maar zij zullen door de achterdeur verdwijnen als zij zich niet welkom voelen in de organisatie.

Hoe kun je als leider zorgen voor zowel diversiteit als inclusie? Hoe herken je bepaalde groepsdynamiek van in- en uitsluiting en wat kan je zelf als leider hierin doen? Wat inclusie is voor de een is exclusie voor de ander: hoe handel je als inclusief leider in deze dilemma’s? Hoe creëer je een effectief divers team dat meer is dan de som der delen van de medewerkers? Wat zijn jouw eigen authentieke waarden als leider en zijn deze inclusief? Deze en andere vragen komen aan bod in deze training.

De training Inclusief leiderschap biedt een stevige basis om diverse talenten te kunnen laten floreren, teams te mobiliseren, een visie op diversiteit en inclusie te ontwikkelen en te verankeren en hedendaagse vraagstukken en dilemma’s vanuit een inclusief perspectief te beïnvloeden.

In drie stappen naar inclusief leiderschap:

 1. Cognitieve bewustwording: van de businesscase van diversiteit en inclusiviteit en het belang van inclusief leiderschap. Opbouwen gezamenlijke visie.
 2. Persoonlijke bewustwording van de eigen biases, ‘mind bugs’, ongeschreven regels en (non) inclusief gedrag.
 3. Toepassing en verankering: Inzicht en (toenemende) vaardigheid in inclusief gedrag en definiëren en uitvoeren van acties en interventies.

Resultaten voor deelnemers:

 • Awareness van het belang van inclusie
 • Meer inzicht in wat leiders kunnen doen om meer inclusie (en diversiteit) te bereiken
 • Meer persoonlijk commitment 
 • Inzicht in eigen sterktes en zwaktes op het gebied van (non) inclusief gedrag
 • Toegenomen zelfvertrouwen in eigen authentieke leiderschapsstijlen en hoe toe te passen in het kader van inclusief leiderschap.
 • Toegenomen inzicht in culturele en gender waarden vertaald naar uitwerking in werkstijlen

Resultaten voor het bedrijf/de branche

 • Toegenomen vertrouwen en veiligheid
 • Toegenomen gezamenlijkheid in visie op waarom van inclusie en diversiteit
 • Gezamenlijke taal
 • Meer mogelijkheden om elkaar aan te spreken