Overslaan en naar de inhoud gaan

Coronajaar 2020 laat groei aantal vrouwen op topfuncties zien

Nieuwsbericht

‘Charter Talent naar de Top kan verschil maken bij wettelijk quotum’

Corona heeft een stijging van het aandeel vrouwen in topfuncties niet in de weggezeten in 2020. Het gemiddelde aandeel vrouwen steeg van 30,1% naar 32% bij organisaties die het Charter Talent naar de Top ondertekenden. Bij 66,4% van de nam het aandeel vrouwen in de top toe, bij 23% daalde het en bij 11% bleef het gelijk. Marjan Oudeman, voorzitter van de onafhankelijke Commissie Monitoring Talent naar de Top: ‘Het charter werkt en kan het verschil maken bij de implementatie van het wettelijk quotum voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven.’

In 2020 heeft meer dan de helft (58,3%) van de besturen van charterorganisaties een evenwichtige m/v-verdeling weten te realiseren in de raden van bestuur (rvb). In 2020 is ook 80 % van de raden van commissarissen (rvc) evenwichtig samengesteld. Ten slotte heeft 85,7% van de raden van toezicht (rvt) een aandeel van minimaal 30% m/v, net zoals in 2019. Bovendien is er in 2020 geen enkele rvt meer zonder vrouwen.

Quotum

Marjan Oudeman: ‘De aanpak van Talent naar de Top werkt, zelfs in een crisisjaar groeit het aandeel vrouwen in topfuncties bij de aangesloten organisaties. Een belangrijke aanbeveling aan politiek en koepelorganisatie zoals VNO-NCW is daarom om bedrijven te stimuleren gebruik te maken van de evidence based approach van Talent naar de Top bij de implementatie van de nieuwe wet.’

In februari 2021 stemde de Tweede Kamer in met een quotumwet voor beursgenoteerde vennootschappen. Daarmee is het een wettelijke verplichting om minimaal 33 % vrouwen in de rvc te hebben. De resultaten van de meest recente Bedrijvenmonitor laten zien dat er nog een lange weg te gaan is.*

“De aanpak van Talent naar de Top werkt, zelfs in een crisisjaar groeit het aandeel vrouwen in topfuncties bij de aangesloten organisaties.”

Marjan Oudeman

Kweekvijver

Het aandeel vrouwen in de subtop is tussen 2019 en 2020 met 0,8 procentpunt gestegen tot 38,1%, dat is qua groei ongeveer gelijk aan het vorige monitoringjaar. Deze stagnatie is zorgelijk, omdat de twee managementlagen onder de rvb de belangrijkste kweekvijver zijn voor talentvolle vrouwen. Het knelpunt is de doorgroei vanuit startersfuncties naar de subtop. Organisaties zullen hiervoor beleid moeten ontwikkelen om de doorstroom van vrouwen naar de top te kunnen waarborgen.

Monitor Talent naar de Top

De Monitor Talent naar de Top 2020 toont de actuele stand van het aandeel vrouwen in de top van charterondertekenaars en beschrijft de inspanningen die charterorganisaties leveren om de doorstroom van vrouwen naar de top te realiseren. De monitor voor 2020 is gebaseerd op gegevens van 116 organisaties.

Organisaties die de charter van Talent naar de Top hebben ondertekend committeren zich aan duidelijk meetbare doelstellingen en laten zich elk jaar monitoren op de behaalde resultaten door de onafhankelijke commissie Monitoring Talent naar de Top. Sinds 2008 hebben 276 organisaties het charter ondertekend. Deelname aan het charter is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

* De Bedrijvenmonitor 2020 onderzoekt de m/v-samenstelling van besturen en toezichthoudende organen onderzoekt van grote bedrijven die aan de Wet bestuur en toezicht (Wbt) moeten voldoen. Dit jaar bleek dat het aandeel vrouwen in de rvb 12,9% is een 21,4% in de rvc.

Aansprekende voorbeelden

Twee charterorganisaties ontvangen een Talent naar de Top Diamant Award, omdat zij bijzonder goede prestaties op het gebied van m/v-diversiteit laten zien. Dit zijn Luchtverkeersleiding Nederland en De Nederlandsche Bank. De Talent naar de Top Executive Search Bureau Award is uitgereikt aan Chasse, omdat zij een aansprekend voorbeeld zijn voor andere bureaus. Voor het eerst is ook een Diamant Award toegekend aan de organisatie die op het gebied van culturele diversiteit bijzonder goed heeft gepresteerd; ABN AMRO nam deze Award in ontvangst.

Deel dit artikel: